IK Grand

Sportsplan Fotballgruppe Barn & Ungdom, vedtatt 5. desember 2016

På Hovedstyremøte mandag 5. desember ble klubbens nye sportsplan vedtatt

Rett etter sommeren ble det satt ned en gruppe bestående av Hege Eivik fra Hovedstyret, Heidi Eivik fra Fotballgruppe Barn & Ungdom og Christian Didriksen fra administrasjonen. Gruppens oppgave var å lage et forslag til en sportsplan for barn og ungdom. Første utkast ble sendt til alle trenere i klubben og gruppen har hatt flere møter med trenere som har gitt tilbakemeldinger og endelig forslag på sportsplan ble levert Hovedstyret i midten av november. 

Denne sportsplanen er nå vedtatt og klubben jobber med å få på plass et Sportslig Utvalg som skal bidra til å implementere denne i klubben vår.

Sportslig utvalg Fotballgruppe Barn & Ungdom: Stein Håvard Simonsen(leder) Tlf: 452 80648

Her kan du laste ned klubbens Sportsplan(pdf)