IK Grand

Grandguiden 2017

 IK Grand Bodø har sitt eget klubbhus liggende ved Aspmyra kunstgressbane. 

Daglig drift og administrasjon til klubben ligger i Nordlandshallen på Stormyra 

Vår postadresse:
IK Grand Bodø
Boks 252
8001  BODØ


Epost til klubb er post@ikgrand.no
Telefoner: 755 61630


Følg klubben på 
facebook

twitter
 Organisasjonsnummer: 975.743.462

Klubbnummer: GR1804.0033.260

 

ADMINISTASJON.-Kontaktinformasjon

Vidar Stormo (Dagl. leder ) Tlf. 926 43800
Christian Didriksen  (Admin leder FGBU og Grand Extra tlf 909 42396
Trond Schjølberg (Hovedtrener damelag) tlf 920 23448
Jan Erik Andreassen ( Ansvarlig redaktør Grandavisen) Tlf 926 91473

Utleie salgsvogn. Kontakt: salgsvogn@ikgrand.no
Utleie miniuss. Kun internt : post@ikgrand.no
Utstyrsansvarlig: utstyr@ikgrand.no

Epost til de enkelte gruppene i klubben


Sportslig utvalg Fotballgruppe Barn & Ungdom: Stein Håvard Simonsen(leder) Tlf: 452 80648

Hovedstyret: post@ikgrand.no
Fotballgruppe herrer: Bjørnar Kleven (kontaktperson)
Fotballgruppe ungdom: - kontakt administrasjonen
Fotballgruppe kvinner: Vidar Stormo
 

 


Loppemarked les mer..........


Loppemottak

Vi tar gjerne i mot lopper og har en hentetjeneste for store ting som kan være vanskelig å levere.

Loppemarked drives av fotballgruppen herre.

Ta kontakt på telefon nr 913 18737 etter kl 1600,  for levering eller henting av lopper.
Lopper kan leveres når loppemarkedet har åpent. Egne åpningstider for mottak kommer.

 HOVEDSTYRET IK GRAND BODØ  
Jan Ove Edvardsen (leder), Leitevn 27 8009 Bodø. Tlf 913 76101

Signy Kvarsnes (nestleder)
Magne Risvik (styremedlem)

Hege Eivik Østensen (styremedlem)

Terje Strand (styremedlem), Innersvingen 4, 8008 Bodø. Tlf. 900 62604


Bjørnar Kleven (kontaktperson FGH), Kongleveien 32 A, 8027 Bodø Tlf 400 35974 


Fotballgruppen Herrer 
Bjørnar Kleven (kontaktperson), Kongleveien 32 A, 8027 Bodø Tlf 400 35974
Arve Willumsen (sport utv/styremedlem) Tlf 976 30092
Ketil Pedersen (loppemarked/styremedlem) Tlf 907 53235
Bjørn Eide (styremedlem) Tlf 970 58364

Fotballgruppen Ungdom & Barn 


Christian Didriksen Admin leder FGBU  og Grand Extra tlf. 909 42396
Trude Rendal (nestleder) Ttlf. 900-68027
Stein Håvard Simonsen (koordinator) Tlf 452 80648
(økonomiansvarlig) mangler for tiden
Steinar Røst (kontaktperson utstyr lag) Tlf 907 21002

 


 


 GRANDGUIDE 2017


FOTBALLGRUPPEN UNGDOM & BARN 2017


Jenter 6.1 (11) oppdatert 25. okt 2017

Kathrin Sætermo (Hovedtrener) Tlf 96235633

Silje Klingan (Hovedtrener) Tlf 41848882

Rune Nilsen (Hjelpetrener) Tlf 99000932

Torje Nymo (Hjelpetrener) Tlf 47172877

Mina Luhr (Foreldrekont) Tlf 97066491

Erik Bøgild (Dugnadskont) Tlf 93854031 

Kristian Vikran Karlsen (Økonimiansv) Tlf 99277075


Jenter 7.1 og 8.3 
(11 Oppdatert 15. nov 2017)

Lasse Holm Solhaug (Hovedtrener) Tlf 918 77359

Frode Moe (hjelpetrener) Tlf 915 38742

Nina Heimdal (foreldrekont) Tlf 402 15850

Ingrid Førde (dugnadskont) Tlf 906 44036


Jenter 8.1 og 8.2 
(13) (oppdatert 25. sept 2017)

Cecilie Bendiksen (hovedtrener) Tlf 975 45442

Cille Fygle (hjelpetrener) Tlf 994 35143

Andreas Paalgard (hjelpetrener) Tlf 410 38988

Anne Bakkerud (dugnads/foreldrekont) Tlf

Hildegunn W. Kjerpeseth (dugnadskont) Tlf 922 92766
 

 Jenter 9.1 (13) (oppdatert 8. sept 2017)

John-Arne Hunstad (Hovedtrener) Tlf 95726822

Stian Hansen (hjelpetrener) Tlf 92068163

Tone Bonsak (Økonomi) Tlf 92467251

Hanne Thoresen (Dugnad og foreldrekontakt) Tlf 90511230


Jenter 10.1 
 (15) (oppdatert 8. sept 2017)

Johnny Rendal (trener) Tlf 913 88538

Hedda Evjen(hjelpetrener) 

Trine Knutssøn (hjelpoetrener) Tlf 995 47022
Fredric Persson (foreldrekont/web) Tlf. 
Yvonne G. Rendal (dugnadskont/kassere) Tlf 901 67973

 


Jenter 11.1 og 11.2 (15) (oppdatert 25. oktober 2017)  
Trond Åge Rengård
 (trener) Tlf 926 19581

Rolf Erik Stenersen (trener) Tlf 40348167

Jan Roar Tømmerås (trener) Tlf 905 88109

Stine Nedregaard (foreldrekont/kasse Tlf 92464455
Line Bjørnerud (dugnadsk.) Tlf 97578781
Eirin Stenersen (webansvarlig) Tlf 97720340

Jenter 11.3 (10) (oppdatert 25. oktober 2017)
Signy Kvarsnes (trener) Tlf. 90123872
Gro Marie Bæck (trener) Tlf 928 66550

Heidi Kløkstad (foreldrekontakt/dugnandskont) Tlf 92618193

 


Jenter 11.4 og 11.5 (12) (oppdatert 25. oktober 2017)

Robert Edvardsen (trener) Tlf 97184249

Sven Tore Storsletten (hjelpetrener) Tlf 48883059
Andrine Skjelstad (dugnadskont/kasserer) Tlf 990 49625Jenter 12.1  (11) (oppdatert 12. mai 2017)

Frode Meby (hovedtrener) Tlf 957 14905

David Johnsen (trener) Tlf 417 06793

Elisabeth Lund Andersen (hjelpetrener) Tlf 918 31857

Geir Inge Enge (dugandskont)Tlf 952 50328

Jonny A. Rendal (foreldrekont/kasserer) Tlf 913 88538


Jenter 12. 2 og 12.3  (19) (oppdatert 5. mai 2017)

Jørn Johansen (trener)Tlf 990 25737

Magnus Haugland (trener) Tlf 940 31348
Tommy Iversen (oppmann/foreldrekont/web) Tlf 975 14477

Anita Evjen Pettersen (dugnad/økonomi) Tlf 971 56009Jenter 13.1  (13) (oppdatert 17. okt 2017)
Trond Are Fjordtun. (trener) Tlf  901 71607

Heidi Eivik (hjelpetren/foreldrekontakt) Tlf 90749906
Joakim Enge (Hjelpetrener) Tlf 997 78243
Rolf Olsen ( kasserer/dugnad/web)  Tlf 476 73870

Jenter 13.2    (15) (oppdatert 31. januar 2017)

Torbjørn Johansen (hovedtrener) Tlf 922 80200
Jan Tore Jonassen (trener) Tlf 95727936.

Thomas Brækka (foreldrekontakt/web) Tlf. 95088268
Ida Mentzoni (kasserer/dugnadskontakt) Tlf. 98640210

 


Jenter 14.1 (20) (oppdatert 15. nov 2017)
Bård Abrahamsen (trener) Tlf 915 62067
Øystein Ree (trener)Tlf 924 48690.

Lars Halvorsen (trener) Tlf 918 43536
Liv Berit Moe (dugnadskont) Tlf 957 88988

Trude Rendal (kasserer og foreldrekontakt) Tlf 900 68027

  


Nils Nygård (trener) Tlf 415 11903

Trond Rabben (adm/kasserer) Tlf 905 30981

Carina Salater  (dugnadsansvarlig) Tlf 934 30090

Lill-Merethe Østensen Sveggen (foreldrekont) Tlf 917 45596


Jenter 16.1  (21) (oppdatert 23. oktober 2017)

Ørjan Eilertsen (Hovedtrener, oppmann og foreldrekont) Tlf 481 34418

Bård Johansen (trener) Tlf 917 36845

Line Eilertsen (dugnad) Tlf 992 42991

Anders Jelstad (kasserer) Tlf 976 46605

                   


Gutter 6.1 (19) oppdatert 15. nov 2017

Cecilie Bendiksen Wold (hovedtrener) Tlf 975 45442

Bjørn Håvard Bendiksen Wold (hjelpetrener) Tlf 402 21077

Robin Johansen (hjelpetrener) Tlf 948 77864

Kenny Hansen (hjelpetrener) 
Thomas Eliassen (hjelpetrener) 

Anita Nilsen (foreldrekont/dugnadsansv) Tlf 971 67815

Mona Langmo (foreldrekont/dugnandsansv) Tlf 995 12079

Rune Finsveen (økonomiansv) Tlf 481 41595

Gutter 7.1 
(10) (oppdatert 14. nov 2017)
Jan Martin Singstad (hovedtrener) Tlf 971 97153
Johan P. Aubert
 (hjelpetrener) Tlf 974 08597

Gøran Nilsen (hjelpetrener og foreldrekont) Tlf 906 53439

Kjell-Ivar Carlsen (hjelpetrener) Tlf 917 04071

Lene Knædal (dugnadskont. og kasserer) Tlf 917 64832

Gutter 7.2 (11) (oppdatert 25. januar 2017)

Kristian Baadstø (trener) Tlf 412 73841

Tone Aanes (hjelpetrener) Tlf 414 05545

Kjetil Kaalaas (Foreldrekont) Tlf 476 34499

Stine Belden (Dugnandskont) Tlf 926 60920


Gutter 8.1 
(9) (oppdatert 8. mai 2017)
Mathias Andreassen (hovedtrener) Tlf 982 10893
Roger Rønning (hjelpetrener) Tlf 909 09039
Hege Alst (kasserer) Tlf 941 45070
Vidar Berg (dugnadskontak) tlf 976 39765

Gutter 9.1 og 9.2 (13 oppdatert 8. sept 2017)

Svein Solvang (hovedtrener) Tlf 40433337

Erlend Johansen (hjelpetrener) Tlf 47377915

Bjørn Armand Vagle (Oppmann/lagleder/Foreldrekontakt) Tlf 97007601

Knut Arne Rørmark (Dugnadskontakt) Tlf 48034795

Hege Løvdahl Alvsen (Kasserer) Tlf 99614924

Gutter 10.1 og 10.2 
(14) (oppdatert 15. nov 2017)

Marita Ellingsen (hovedtrener)Tlf 976 33462
Gisle Furnes (trener) Tlf

Kjetil Kaalaas (foreldrekont/web) Tlf 476 34499

Geir Kåre Mortensen (Dugnadskontakt) Tlf 909 30661

Andre Larsen (kasserer) Tlf 934 05832

 Gutter 11.1
  
(8) (oppdatert 25. oktober 2017)

Geir Torsteinsen (trener) Tlf 97189765

Tore Dundas (hjelpetrener) Tlf 918 81941

Ronny Pedersen (hjelpetrener) Tlf 971 44434

Are Sundal (oppmann/dugnad/kasserer/web) Tlf 481 04593

Gutter
11.2 (11) (oppdatert 14. nov 2017)
Morten Dreyer.(trener) Hernesveien 14B 8003 Bodø. Tlf 917 53199.
Erling Ole Berg-Hanssen (trener) Karivn 26 8006 Bodø. Tlf 913 11009.
Jim Harald Johansen. (lagleder/foreldrekont/web/dugnad) Tlf 920 50312
Rita Henningsen.( kasserer) Tlf 971 61362
Øystein Wolden (dugnadskont) Tlf 977 93339Gutter 12.1 .1 (8) (oppdatert 15. nov 2017)
Roy Rise. (trener) Tlf 906 87310
Bjørn Kato Winther (trener) Tlf 92 82735
Tore Mosand (foreldrekont) Tlf 480 72920
Unni Kolstad
 . (dugnadskontakt)  Tlf 978 98076

  


Gutter. 14.1 (15) (oppdatert 25. oktober 2017)
Sturla Roti (trener) Tlf 994 16235
Stian Wik Rasmussen (hjelpe tren)  Tlf 909 94180

Benjamin Rasmussen (hjelpetrener) Tlf 452 15190

Marit Røst (Dugnadskontakt) Tlf 902 17170
Hanne Bredal (Lagleder) Tlf 977 20369

Berit Støver (Lagleder/Kasserer) Tlf 902 04527

 


Gutter 15.1 (16) (oppdatert 14. nov 2017)
Ulf Camitz (hovedtrener) Tlf 906 39104

Daniel Østensen (hjelpetrener) Tlf 950 28528

Anders Hareide (hjelpetrener) Tlf 900 67655

Per Aksel Nilsen (kasserer) Tlf 473 39 151

Ole Sigurd Sørensen (oppmann/foreldrekont) Tlf 906 96153

Finn Åge Dypaune(dugnandskontakt) Tlf 989 01 026

Beathe Hågensen (dugnadskontakt) 

 

Gutter 16  (18) (oppdatert 23. oktober 2017)            

Vidar Stormo (hovedtrener) Tlf. 926 43800

Tom K. Haslerud (hjelpetrener) Tlf 481 33913

Kurt Edvardsen (hjelpetrener) Tlf 989 01158

Stein Rodahl (trener)Tlf 948 71733

Unni Borg (Dugnadskontakt) Tlf 916 54993

Signy Kvarsnes (arrangement/turnering) Tlf 901 23872
  


FOTBALLGRUPPEN HERRE 2017
Herrelaget og  Junior 
(ukjent) (oppdatert 20. feb 2016)
Tiago Martins(trener) Tlf 959 99381
Inge Cervelo Johansen (Trener) Tlf 413 99855
Morten Solstad (Fysio) 909 79802 
Bjørn Eide (trener/oppmann) Tlf 97066264
Bjørnar Kleven (dugnadskontakt) Tlf 400 35974

 

Gutter. G19.1  (18) (oppdatert 25. sept 2017)
Lars Halvorsen (hovedtrener/web-ansv)Tlf 918 43536

Håvard Sivertsen (hjelpe tren) Tlf 948 34380
Tommy Bech (hjelpe tren) Tlf 473 14516

Hege Eivik Østensen (dugnadskontakt) Tlf 989 01210
Monica Kolberg (kasserer) Tlf 90188019

 

 

Gutter. G19.2 (15) (oppdatert 15. nov 2017)
Espen Martinussen (hovedtrener) Tlf 901 78517

Cato Joar Moan (hovedtrener) Tlf 906 11298
Jack Grimstand (hjelpetrener) Tlf 916 30885
Tor Harald Arntzen (hjelpetrener) Tlf 90914905

Lars Hemmingsen (webansvarlig) Tlf 90091006
Rune Skirstad (kasserer) Tlf 481 53693

Anja Røstgård (Dugnadskontakt) Tlf 473 37655

 


 

  

OB/Veteran 7er 2016

Kjell Nikolaisen  Leder Tlf 915 20077.
Morten Fiksdal N.leder. Tlf 970 69277 
Johnny Mikselsen Økonomiansv. Tlf. 992 56059
   


  
FOTBALLGRUPPEN KVINNER 2017
  

Grand Damelag

Trond Schjølberg (Hovedtrener damelag) tlf 920 23448

Line Danielsen (hjelpetrener) Tlf 40481651

Bård Abrahamsen (trener) Tlf 915 62067
Terje Strand (lagleder) Tlf. 900 62604
Marina Engan (lagleder) Tlf 977 39247
Svenne Haagensen (mat.forvalter) Tlf 900 94428
Rikke Kommedahl. (ansv. fysio) Tlf. 943 73663
Cecilie B. Wold (ansvarlig lege) Tlf . 975 45442

Grand Bodø 2 -  Junior Elite (16) (oppdatert 25. sept 2017)

Hans Jørgen Andersen (Hovedtrener) Tlf 976 49183

Jon David Larstuvold (trener) Tlf 943 81146

Stine Bøhler (trener) 

Steinar Røst (oppmann) tlf 907 21002