IK Grand

Norengros Cup 10-12. februar 2017


Påmelding her les mer.......

Reglement her les mer......

Reglement NorEngros Cup 2017

 

 

    

SPILLEBERETTIGELSE:

 

En spiller er spilleberettiget for sitt lag etter NFFs kampreglement. Dersom det blir krevd, må spillere til enhver tid kunne dokumentere sin alder ved å vise legitimasjon.

 

En spiller kan KUN delta på ETT lag i samme klasse i turneringen.

 

OVERÅRIGE SPILLERE:

 

Ikke tillatt. Ved behov kan søknad sendes arrangør, blir behandlet individuelt ut fra lagets sammensetning. Dispensasjoner gitt av NFK godtas, men kun 1 – en spiller av gangen på banen. Kopi av denne overleveres sekretariatet før første kamp spilles. Godkjennelse/avslag på søknader begrunnes ikke. Dispensasjonsspillere skal merkes med rød eller blå tape/bånd på venstre overarm.

 

FRAMMØTE:

 

Alle lag plikter å stille ferdigskiftet ved den bane deres kamp skal spilles, når kampen skal begynne iht. kampoppsettet. Lag som møter for sent, taper kampen på WO.
Alle lag i sluttspillklasser må levere navneliste elektronisk, innenfor oppgitt frist. (via tilsendt påmeldingslink)

DRAKTLIKHET:

 

Dersom lagene har for like drakter, skal "bortelaget" skifte drakt. Hjemmelag er det laget som står oppført først i kampoppsettet.

 

SPILLETID:

5ér: Spilletid på 1 x 22 minutter. Hjemmelaget starter med ballen.

3ér: Spilletid på 1x8 minutter. Hjemmelaget starter med ballen.

 

 SLUTTSPILL:

 

I sluttspill klassene f.o.m. jenter/gutter (2004 – 2001), avgjøres rekkefølgen i det innledende spillet på følgende måte:

 

· Flest poeng

· Ved poenglikhet – best målforskjell

· Ved lik målforskjell – flest scorede mål

· Ved lik målforskjell og likt antall scorede mål – loddtrekning

 

 I sluttspillet avgjøres vinneren på følgende måte:

·       Ved uavgjort i klassene småjenter/smågutter og jenter/gutter, blir det straffesparkkonkurranse med 3 straffer for hvert lag.

·       Ved fortsatt likhet, tar hvert lag en og en straffe til det er kåret en vinner.

 

SPILLEREGLER klassene 13-16 år.

 

Vi ønsker færrest mulig endringer fra de vanlige reglene. Dommerne skal følge retningslinjene fra NFF. Oppfatter en dommer at et lag drøyer veldig med tiden, skal dommer først prøve å få i gang spillet – for så å gi gult kort for usportslig opptreden. 4 sek. regelen gjelder ikke.

Dommerne vil ha fokus på usportslige handlinger.

 

 

NFF’s spilleregler gjelder med følgende unntak/presiseringer:

 ·       Straffespark tas fra straffesparkmerket på 8-meterlinjen.

·       Maksimum 5 fra hvert lag medregnet målvakten på banen samtidig. Antall trenere/ledere som kan oppholde seg ved innbytterbenken under kampen, er begrenset til maksimum 2 personer.

·       Hvert lag kan ha så mange innbyttere en ønsker. Disse kan byttes ut og inn under hele kampen.

·       Innbytte kan skje når som helst under spillets gang. Unntak for målvakten, som kun kan skiftes ved stopp i spillet. Innbytte må foretas ved midtbanestreken.

·       Det kan ikke scores direkte fra avspark.

·       Regelen for offside gjelder ikke.

·       Innkast erstattes med innspark. Det kan ikke scores direkte fra innspark. Ballen skal ligge stille på eller bak sidelinja. Motspilleren skal være minst  4 meter fra ballen.

·       Ved frispark og hjørnespark skal motspiller være minst 4 meter fra ballen.

  

 KEEPER-REGLER

·       Målspark (ballen ute av spill) erstattes med utkast, og må utføres av keeper.

 

Gule/røde kort

·       Ved rødt kort kan laget sette inn ny spiller etter 5 min. Utvist spiller kan ikke settes inn igjen, og må i tillegg stå over neste kamp. Ved grove forseelser kan spilleren få flere kampers karantene og/eller utelukkelse fra turneringen. Dommer fyller ut utvisningsrapport, som leveres sekretariatet. Dommer tar tiden og skal gi klarsignal før ny spiller kan inntre på banen.

·       Gult kort regnes som en advarsel.

 

 
 

 

SPILLEREGLER klassene 6-12 år.

NFF’s spilleregler gjelder med følgende unntak/presiseringer:

 

 

·       Maksimum 5 fra hvert lag medregnet målvakten på banen samtidig. Antall ledere/trenere som kan oppholde  seg ved innbytterbenken under kampen, er begrenset til maksimum 2 personer.

·       Innbytte kan skje når som helst under spillets gang. Unntak for målvakten som kun kan skiftes ved stopp i spillet. Innbytte må foregå ved midtbanestreken.

·       Det kan ikke scores direkte fra avspark.

·       Tilbakespillsregelen praktiseres. Gi tilsnakk først

·       Innspark i stedet for innkast, motstander må være 4 meter unna.

·       Ved frispark og hjørnespark skal motspiller være minst 4 meter fra ballen.

·       I disse klassene er egen banehalvdel pressfri sone v målspark/utkast.

Det forsvarende lag kan først bevege seg over presslinjen, når en motspiller har

mottatt ballen fra målvakten.

 

·       Ballførende lag må ikke vente til at motstander skal trekke seg tilbake, men har mulighet til å starte umiddelbart om ønskelig. Ballen er ikke i spill før den har forlatt straffesparkfeltet.

 

  Keeper-regler:

 

·       Målspark erstattes med utkast og må utføres av keeper. Ballen kan ikke kastes over midtbanen. Skjer det, dømmes indirekte frispark til motstander fra det pkt på midtstreken hvor ballen passerte.

·       Ved redning, kan keeper kaste ballen ut, eller spille ut ballen, men ikke over midtbanen. Skjer det, dømmes indirekte frispark til motstander fra det pkt på midtstreken hvor ballen passerte.

 

      4 måls regel.

       

·       4 måls regel. Om et lag leder med 4 mål, kan motstanderlag sette inn ekstra spiller. Dette justeres tilbake ved mindre en 4 måls ledelse.

      NFFs gjeldende regler for arrangører av cuper og turneringer og NFFs spilleregler for 5’er gjelder. Det arrangeres ikke sluttspill. Alle lag får spille 4 kamper. Kamper har spilletid på 1 x 22 minutt.

Spilleregler 3v3


Banen

 • Banen er ca. 13 m. bred og 21 m. lang.
 • Målene er 155 cm brede og 95 cm høye.

Kampavvikling

 • Kampene startes og avsluttes ved felles start- og sluttsignal for alle kampene samtidig.
 • Fra en kamp blåses av til ny kamp startes er det kun 2 minutters pause. Hvert lag er selv ansvarlig for at være klar ved riktig bane i god tid før kampstart.
 • Stiller to lag i samme farger, benytter sistnevnte lag i kampprogrammet overtrekkvester, hentes i sekretariat.

Spilleregler

 

 • Kamptiden er 1 x 8 minutter.
 • Avspark startes av førstnevnte lag i kampprogrammet.
 • Hvis ballen spilles ut av banen, igangsettes spillet av motstanderlaget ved innspark fra linjen hvor ballen gikk ut.
 • Det spilles ikke med hjørnespark. Uansett hvem som sparker ballen over bak linjen eller ballnettet, er det målspark.
 • Sklitaklinger og hardt spill er ikke lov og medfører frispark.
 • Avstanden til nærmeste motstander ved innspark og frispark er 3 meter.
 • Alle frispark er indirekte.
 • Det kan scores mål fra alle steder på banen.
 • Hands gir frispark.
 • Det spilles ikke med straffespark. Alle forseelser gir frispark.
 • Når det scores mål, skal spillet igangsettes fra midten, og motstanderens spillere skal tilbake på egen banehalvdel minimum 3 meter fra ballen.
 • Det er flyvende innbytte uten stopp i spillet. Dette skal skje fra midtbanen, og den spiller som byttes ut skal forlate banen innen ny spiller kommer inn på banen.
 • Det blåses frispark mot, om en spiller holder seg fast i vantene for å skjerme ballen.

 

 

 

JURY OG PROTESTER:

NFF's kampreglement §12-3 punkt g følges; og lyder: Til å behandle brudd på turneringsreglene, NFF´s kamp og konkurranseregler og protester skal det av arrangøren oppnevnes en jury på minst 3 medlemmer tilsluttet medlemsklubb i NFF. Ingen klubb kan ha flere enn ett jurymedlem.
Eventuelle protester skal nedlegges skriftlig i turneringens sekretariat av lagleder senest 30 min. etter ferdigspilt kamp. Med protesten skal det følge gebyr på kr. 200.- som returneres hvis protesten tas til følge. Protester skal være undertegnet av lagleder eller klubbens fungerende leder.  Juryens avgjørelse er endelig. 
Blir protesten tatt til følge settes resultatet til 3-0. 

 

 

JURY OG PROTESTER:

NFF's kampreglement §12-3 punkt g følges; og lyder: Til å behandle brudd på turneringsreglene, NFF´s kamp og konkurranseregler og protester skal det av arrangøren oppnevnes en jury på minst 3 medlemmer tilsluttet medlemsklubb i NFF. Ingen klubb kan ha flere enn ett jurymedlem. Eventuelle protester skal nedlegges skriftlig i turneringens sekretariat av lagleder senest 30 min. etter ferdigspilt kamp. Med protesten skal det følge gebyr på kr. 200.- som returneres hvis protesten tas til følge. Protester skal være undertegnet av lagleder eller klubbens fungerende leder. Juryens avgjørelse er endelig. Blir protesten tatt til følge settes resultatet til 3-0.