IK Grand

Turneringsreglement

 Image

Eat Move & Sllep er en fotballturnering for alle jenter og gutter i alderen 6 — 12 år. Kampene vil bli spilt i Nordlandshallen og da på kunstgressbaner.


TURNERINGSREGLEMENT.
 
Jenter kan delta på guttelag, men gutter kan ikke delta på jentelag. Et lag kan stille med spillere fra flere årsklasser, men laget skal da påmeldes i den eldste årsklassen som spillerne på laget tilhører.


SPILLEBERETTIGELSE:

En spiller er spilleberettiget for sitt lag etter NFF's kampreglement. Dersom det blir krevd må spillere til enhver tid kunne dokumentere sin alder ved å vise legitimasjon. En spiller kan KUN delta på ETT lag i samme klasse i turneringen.

 


OVERÅRIGE SPILLERE:

Ikke tillatt. Ved behov kan søknad sendes arrangør, blir behandlet individuelt ut fra lagets sammensetning. Dispensasjoner gitt av NFK godtas, men kun 1 – en spiller av gangen på banen. Kopi av denne overleveres sekretariatet før første kamp spilles. Godkjennelse/avslag på søknader begrunnes ikke.

 

 

FRAMMØTE:
Alle lag plikter å stille ferdigskiftet ved den bane hvor deres kamp skal spilles når kampen skal begynne ihht kampoppsettet. Lag som møter for sent taper kampen på WO.

 


DRAKTLIKHET:

Dersom lagene har for like drakter skal "bortelaget" skifte drakt. Hjemmelag er det lagt som står oppført først i kampoppsettet.

 


SPILLETID:
5-er fotball: 1 x 22 minutter.
3-er fotball:  2 x 8 minutter (banestørrelse 10x15m)

 

Advarsler:
Det benyttes ikke kort, men er det behov for dialog, gjøres dette med trener.
 
SPILLEREGLER FOR 3er fotball. 
 

 • Kampene startes og avsluttes ved felle start- og sluttsignal for alle kampene samtidig.
 • Fra en kamp blåses av til ny kamp startes er det kun 2 minutters pause. Hvert lag er selv ansvarlig for at være klar ved riktig bane i god tid før kampstart.
 • Stiller to lag i samme farger, benytter sistnevnte lag i kampprogrammet overtrekkvester, hentes i sekretariat
 • Avspark startes av førstnevnte lag i kampprogrammet
 • Hvis ballen spilles ut av banen, igangsettes spillet av motstanderlaget ved innspark fra linjen hvor ballen gikk ut
 • Det spilles ikke med hjørnespark. Uansett hvem som sparker ballen over bak linjen eller ballnettet, er det målspark
 • Sklitaklinger og hardt spill er ikke lov og medfører frispark
 • Avstanden til nærmeste motstander ved innspark og frispark er 3 meter
 • Alle frispark er indirekte
 • Det kan scores mål fra alle steder på banen
 • Hands gir frispark
 • Det spilles ikke med straffespark. Alle forseelser gir frispark
 • Når det scores mål, skal spillet igangsettes fra midten, og motstanderens spillere skal tilbake på egen banehalvdel minimum 3 meter fra ballen
 • Det blåses frispark mot, om en spiller holder seg fast i vantene for å skjerme ballen
 • Det er flyvende innbytte uten stopp i spillet. Det skal skje fra midtbanen, og den spiller som byttes ut skal forlate banen innen ny spiller kommer inn på banen.


 

SPILLEREGLER FOR FOTBALL INNENDØR 5er.

De vanlige spilleregler, offisielle beslutninger og nordiske retningslinjer gjelder, med følgende unntak:

 

 • Straffespark tildeles og tas på 6meter.
 • Maksimum 5 fra hvert lag medregnet målvakten på banen samtidig. Antall ledere som kan oppholde seg ved innbytterbenken under kampen er begrenset til maksimum 2 personer.
 • Hvert lag kan ha så mange innbyttere en ønsker. Disse kan byttes ut og inn under hele kampen.
 • Innbytte kan skje når som helst under spillets gang. Unntak for målvakten som kun kan skiftes ved stopp i spillet. Innbytte må foregå fra innbyttersonen midt på banen. Ny spiller kan ikke komme inn før den som skal erstattes har passert sidelinjen i innbyttersonen.
 • Når forsvarende lag tildeles frispark i eget straffesparkfelt, er ikke ballen i spill før den er utenfor straffesparkfeltet.
 • Det kan ikke scores direkte fra avspark.
 • Ballen er ute av spill når den treffer taket. Spillet gjenopptas ved dropping rett under treffpunktet.
 • Regelen for offside gjelder ikke.
 • Innspark praktiseres. (motstander 3m fra ball)
 • Samme spiller som tar hjørnespark og frispark kan ikke røre ballen igjen før andre har berørt ballen. Hvis så skjer dømmes indirekte frispark til motstanderen på det sted forseelsen fant sted.
 • Ved frispark og hjørnespark skal motspiller være minst 5 meter fra ballen.
 • Det er ikke tillatt med ørepynt, smykker, piercing og lignende.
 • Ved igangsetting fra målvakt (etter tildelt målspark/kast), skal forsvarende lag trekke seg bak presslinjen (midten)

  Det forsvarende lag kan først bevege seg over presslinjen når en motspiller har mottatt ballen fra målvakten. Brudd på regelen føer til ny igangsetting.
  NB Ballførende lag må ikke vente på at motstander skal trekke seg tilbake, men har mulighet til å starte spillet umiddelbart, dersom de ønske dette. Men ballen er ikke i spill før den har forlatt straffesparkfeltet.


OBS: Leggbeskyttere skal benyttes

 

Keeper-regler 5er.

 • Det er IKKE tillatt med bevist tilbakespill. Ved overtredelse rettledes keeper og gis nytt forsøk.
 • Målspark (ballen ute av spill) erstattes med utkast og må utføres av keeper.
 • Ved redning eller at ballen er ute av spill, kan keeper kaste ballen ut med ikke over midtbanen. Keeper må stå innenfor 6-meterslinjen (målgården) ved utkast. Hvis overtredelse, rettledes keeper, og gis nytt forsøk.
 • Ved redning (ballen fortsatt i spill) kan keeper slippe den ned i målgården og berøre ballen selv før annen spiller har berørt den. Keeper blir da å regne som utespiller og midtlinjeregelen gjelder ikke.
 • Keeper kan ikke sparke ballen ut etter redning (ballen i fast grep). Ved overtredelse rettledes keeper og gis nytt forsøk.
 • 4-måls regel. Om lag leder med 4mål, kan motstanderlag sette inn ekstra spiller. Dette justeres tilbake ved mindre en 4 måls ledelse.

 

 

Det arrangeres ikke sluttspill. Det etterstrebes at alle lag får spille 4 kamper. 


Premiering

Alle lag får samme premiering. Hver spiller får da en spillerpakke fra Bama.

 


Påmeldingsavgifter

Påmeldingsavgiften er kr. 1500,- pr lag i 5-er, og kr 950,- pr lag i 3er

Faktura vil genereres via lagets tilsendte påmeldingslink ( e-post som oppgis) betaling må da kun gjennomføres med KID nummer. Påmeldingsavgift kan betales umiddelbart når lag meldes på. Absolutt siste frist er 15 Oktober.

Lag som ikke har betalt påmelding innefor frist vil bli slettet fra påmelding.

NB! Påmelding stopper når klasser er full eller senest 15.oktober.


Lag som trekker seg etter at frist er gått ut, vil ikke ha krav på tilbakebetaling av avgift.
 


Kontaktinformasjon

Har du et spørsmål ang. turneringen er du hjertelig velkommen til å kontakte oss pr epost.
Benytt da turnering@ikgrand.no