IK Grand

Fotballkretsen informerer

Nordland og Hålogaland fotballkrets har diskutert muligheten for å endre på serieoppsett 2.div kvinner.

Image


Nordland og Hålogaland fotballkrets har diskutert muligheten for å endre på serieoppsett 2.div kvinner.

Dette ut fra signaler fra flere klubber som deltar om at reisebelastningen er for stor.

Kretsene har derfor prøvd å finne en løsning som både ivaretar dette samt gir de beste lagene en tilfredsstillende sportslig utfordring.

Ut fra dette foreslår vi at man i 2017 spiller vårsesongen  kretsvis . I Nordland betyr dette 5 lag dobbelt serie vår dersom vi bruker sesongen 2016 som mal men vi vet at det er et par klubber som har som mål å stille lag i 2.div. Terskelen for å starte opp blir trolig lavere med en «lokal» vårserie.

Til høsten spilles regionalt sluttspill der de to beste lagene fra hver avdeling møter hverandre til spill om opprykk. (også 2.lag som ikke kan rykke opp kan kvalifisere seg til sluttspillet).

Dette gir en høstserie på 6 kamper og et totalt kamptilbud på 14-16 kamper. Øvrige lag spiller plasseringsserie høst.

Det kan også være mulig å se de lokale høstseriene opp mot J19 seriene men dette må vi i så fall komme tilbake til når vi har oversikt over all påmelding av lag.

NFF Nordland har sendt denne eposten til alle klubbene som deltok i seriespill 2016 samt til klubber som kan være aktuelle med damelag, enten i 2017 eller på litt sikt.

Vi ønsker nå en tilbakemelding fra klubbene om dette kan være en mulig løsning eller om man ønsker å opprettholde dagens serieordning.

NFF Nordland ber derfor lagene komme med tilbakemelding innen 21.11 dersom man har synspunkter i saken.
 
 
Frank Aas
Serie/Kampansvarlig

Nordland Fotballkrets

mob.91555189

frank.aas@fotball.no

Terje

[ 4.11.2016]