IK Grand

Spillerutvikler/Sportslig leder Barne-og Ungdomsfotball

Image

Har du lyst til å være med å utvikle en klubb som har som hovedmål å være den lendende spillerutviklingsarenaen for jenter i Nord- Norge. Da er dette jobben for deg.For å støtte opp rundt klubbens virksomhetsidé og hovedmål søker Idrettsklubben Grand Bodø etter spillerutvikler / sportslig leder barne- og ungdomsfotball. Stillingen medfører en stor variasjon av arbeidsoppgaver innen ledelse av fotballaktivitet og administrasjon. IK Grand Bodø er en klubb i stor utvikling og vi søker en engasjert, faglig sterk person som er lidenskapelig opptatt av fotball.

Informasjon om stillingen

Stillingen tilbyr et bredt spekter av varierte arbeidsoppgaver, en selvstendig rolle og en bratt læringskurve. IK Grand Bodø er en fotballklubb i stor utvikling og har per i dag 3 fulltidsansatte personer i administrasjonen/på sporten.  Vi har et veldig hyggelig miljø på jobben, det er stor fleksibilitet og det er høyt under taket. Stillingen er en kombinasjon av å være på feltet som spillerutvikler og trenerkoordinater, og på kontoret som sportslig administrator. Du vil få egne ansvarsområder innenfor oppfølging av klubbens sportsplan som omhandler barne- og ungdomsfotball. Vi forutsetter at du kan jobbe selvstendig og dine gode samarbeidsevner kommer godt med som leder for Grand Akademiet.  Stillingen disponerer en egen kontorplass i administrasjonen i Nordlandshallen, som ligger i nær tilknytning til byens beste treningsfasiliteter innen fotball. Dette er stillingen for deg som liker at ingen dager er like, som liker å organisere ting og som holder rett fokus selv i meget hektiske perioder.

 

Arbeidsoppgaver
 

Stillingen vektes slik:


Spillerutvikler – 50% stilling
 

 • Leder og trener i Grand Akademiet
 • Utviklingsansvarlig Jentefotball i Nordland (direktelink til Nordland fotballkrets (NFK) og deres jentesatsing


Denne delen av stillingen innebærer blant annet:

 • Utarbeidelse av økt,- uke- og periodeplaner for lagene i Grand Akademiet.
 • Være hovedtrener for klubbens rekruttlag i 2.divisjon for kvinner
 • Hovedansvarlig for uttak og hospitering av spillere i Grand Akademiet (i tett dialog med trenerteamet)
 • Være bidragsyter (assistenttrener) på klubbens damelag
 • Ansvar for spiller- og trenerutviklingstiltak i samarbeid med Nordland fotballkrets (NFK)
 • Faglig ressurs for Grand Extra tiltakene
 • Faglig ansvarlig for gjennomføring av trenerforum i IK Grand Bodø
 • Kontakt mot naboklubber og fotballkrets
 • Ansvarlig skolesamarbeid
 • Ha scoutingansvar
 • Kontaktpunkt andre klubber og fotballkrets.

 

Sportslig leder barne- og ungdomsfotball – 50% stilling
 

Denne delen av stillingen innebærer blant annet

 • Være trenerkoordinator med ansvar for opplæring av trenere i barne- og ungdomsfotballen
 • Utarbeidelse av klubbens trenerguider fra A-Å
 • Ansvarlig for oppfølging av Grand Bodøs Sportsplaner som omhandler barne- og ungdomsfotball
 • Være ansvarlig kontaktpunkt for trener/foreldrehåndtering i ungdomsavdelingen
 • Ha det faglige ansvarlig for planlegging og gjennomføring av klubbens trenerforum
 • Være faglig ressurs for Grand Extra tiltakene
 • Medvirke til utvikling av fotballproduktet i Grand Bodø

 

Stillingsprosent: 100%

 

Søknadsfrist: 30.11.2014


Oppstart: 01.01.2015

 

Lønn: Etter avtale

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 

 • Idrettsfaglig og pedagogisk bakgrunn (fra Norges idrettshøgskole el tilsvarende)
 • UEFA B-lisens eller høyere
 • Erfaring fra toppfotball som trener/spillerutvikler

 

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner
 • «Coachende» lederstil
 • Evner å lede og jobbe i «team»
 • Inkluderende og gode samarbeidsevner
 • Du har et ønske om å bidra til å utvikle Grand Bodø som klubb
 • Du har vilje til å jobbe mot utviklingsmål i samarbeid med de andre trenerne og sportslig ledelse

 


Informasjon om Grand Bodø
 

Grand Bodø er en fotballklubb med totalt 750 medlemmer. Vi har aktivitet innenfor alt fra barne-og ungdomsfotball til seniorfotball; med et herrelag i lokal 3.divisjon og et damelag i allnorsk 1.divisjon.

Vår virksomhetsidé lyder; «I et trygt og godt miljø skal IK Grand Bodø gjennom bred satsing, med godt kvalifiserte trenere og frivillighetsarbeid, utvikle jenter og gutter til toppnivå innen fotball. Dette forutsetter en sunn og god økonomi». Vår visjon er «Grand Bodø skal være Flaggskipet i Nord» og vårt hovedmål er å etablere oss i Toppserien for kvinner innen 2017.

 

 Søknad sendes  elektronisk til Grand Bodø. epost : post@ikgrand.no