IK Grand

Lagliste mal 2013-2014

   
Lagliste 2013-2014 klikk her.............

Lagliste sendes utfylt til klubb på post@ikgrand.no Viktig at endringer gjennom sesong oppdarers og sendes klubb.

Samtlige lag/web-ansvarlige er ansvarlige for at spillere/foresatte  legges inn på lagets egen hjemmeside.