IK Grand

Årene 1940 - 1945

Sa snart krigen var over i 1945 tok man opp arbeidet med å reorganisere klubben. De første fotballkampene ble arrangert bl.a. mot krigsfanger fra Polen, Tsjekkoslovakia, Sovjet og Jugoslavia, samt mot byens klubber.