IK Grand

Årene 1923 - 1925

I 1923 ble klubben innmeldt i "Nordland Distriktslag for Idrett". Med denne innmeldelse og administrative anerkjennelse innenfor idrettsadministrasjonen skulle man tro at veien lå åpen for en rik idrettslig utfoldelse, men det var andre store og betydelige hindringer.

Klubben måtte søke B&OI og Glimt om tillatelse til å benytte byens eneste idrettsbane. Bodø Bystyre hadde nemlig gitt disse to klubbene konsesjon på å drive banen. Søknaden ble avslått!

Alle alternativer ble prøvd, og man gikk så langt at man ville melde seg inn i B&OI som egen fotballavdelingen, men heller ikke dette ville B&OI gå med på. Fra Glimt kom det som svar at man bare skulle oppløse Grand og melde seg inn hos dem. Grand ville ikke gå med på dette, da man mente at man gjorde idretten en bjørnetjeneste ved at det var kun en fotballklubb i byen.

Trass i vansker med idrettsbanen, treningsforhold m.m. holdt klubben sitt første klubbmesterskap i friidrett i dette året, og klubben utvidet også til å omfatte skiaktivitet.

Det var nå gått 6 år siden klubben ble stiftet, men ennå hadde man ikke fått løst banespørsmålet!

For å komme ut av den fortvilte situasjonen kom man til et kompromiss med Glimt om at alle medlemmer som drev med fotball skulle gå over til Glimt mot at de andre av Grands medlemmer skulle få benytte idrettsbanen gratis. Dett var noe man følte seg tvunget til, men det holdt ikke lenge. Allerede året etter hadde igjen Grand fotball på sitt program.

For å få en tilfredsstillende løsning på banespørsmålet skrev man til Bodø Bystyre og forklarte problemet. Bystyret besluttet etter dette at alle lag som var tilsluttet "Nordland Distriktslag for Idrett" hadde rett til å benytte banen. Etter dette ble treningsforholdene gode og forholdet til de andre to klubbene i Bodø ble også mer vennskapelig.