IK Grand

Stiftelsen - årene 1917 - 1922

IK Grand Bodø ble stiftet 12.april 1917. Initiativet til stiftelsen ble tatt av Ludvik Vikan, Alf Simonsen, Kåre Hansen, Jacob Nilsen, Alf Knudsen og Olav Ekland, som sammen startet gutteklubben "Frigg".

 

På det daværende tidspunkt var det ingen andre gutteklubber som drev med fotball, men i 1918 ble det stiftet en lignende gutteklubb som fikk navnet "Trygg". Med dette ble det mer organisert konkurranse blant gutteklubbene.

 

I 1919 ble klubben betydelig sterkere da en del eldre gutter meldte seg inn, og i 1921 ytterligere forsterket ved at "Trygg" ble oppløst og de fleste medlemmene meldte seg inn i vår klubb.

 

I 1922 ble klubbens navn på årsmøtet forandret til: IDRETTSKLUBBEN GRAND, og samme år hadde klubben sin første fotballkamp mot Glimt.

 

Klubben arbeidet under meget vanskelige økonomiske forhold, og hadde bl.a. ikke penger til å melde seg inn i den daværende kretssammenslutningen "Nordland Distriktslag for Idrett".

 

Klubben hadde imidlertid meget dyktige fotballspillere og friidrettsutøvere. Grands mange fotballspillere ble derfor "lånt" til Glimt både til hjemmekamper og på reiser. Det samme skjedde med friidrettsutøverne, som ble "lånt" til B&OI. Siden disse klubbene hadde bedre økonomiske forhold var det derfor meget fristende å "gå over" (som det het den gang).