IK Grand

Laglederhåndbok IK Grand Bodø

Laglederhåndbok IK Grand Bodø PDF.

Innhold laglederhåndbok for IK Grand Bodø

1.0 Organisasjon og arbeidsrutiner
1.1 Organisering
1.2 Arbeidsbeskrivelse for lagledere
1.3 Medlemslister
1.4 Inn-/utmeldinger av spillere
1.5 Overganger
1.6 Lisens/forsikring
1.7 Skademelding
2.0 Økonomi
2.1 Medlemskontingent
2.2 Treningsavgift
3.0 Treningsforhold
3.1 Treningstider
3.2 Baner
4.0 Utstyr
5.0 Seriekamper
5.1 Viktig informasjon for 5’er og 7’erlag
5.2 Viktig informasjon for 11’erlag
5.3 Dommere
6.0 Cuper
7.0 Utdanning
8.0 Politiattest
9.0 Nyttige lenker
10. Kontaktpersoner i Grand Bodø fotball pr. 1.1.2011
 
Grand Bodø sin hjemmeside finner du her: www.ikgrand.no
Det er nødvendig å gjøre seg kjent med dette området, siden det er en viktig informasjonskanal i klubben.

1. Organisasjon og arbeidsrutiner
1.1 Organisering
Fotballgruppene i Grand Bodø er medlem av idrettslaget Grand Bodø, og er representert i Idrettsforeningens styre. IK Grand Bodø er en klubb hvor medlemmene på årsmøtet vedtar retningslinjer, rammer, budsjett, regnskap og velger styrer og utvalg.
 
Hovedstyret
Hovedstyret velges på årsmøtet, og er klubbens øverste organ mellom årsmøtene. Hovedstyret har det overordnete ansvar for hele klubbens drift. Klubben er delt i 4 grupper.  Fotballgruppen kvinner, Fotballgruppen Herre, Fotballgruppen Ungdom og Turmarsjgruppen.  
 
Styre Kvinnegruppen
Leder av kvinnestyre sitter som representant for dame i hovedstyret. Leder kvinnestyre velges av valgkomite oppnevnt av hovedstyre. Leder velger selv sitt kvinnestyre. Kvinnestyre driftes ihht vedtatt budsjett fra hovedstyre
 
Styre Herregruppen.
Leder av herrestyre sitter som representant for herre i hovedstyret. Leder herrestyre velges av valgkomite oppnevnt av hovedstyre. Leder velger selv sitt herrestyre. Herrestyre driftes ihht vedtatt budsjett fra hovedstyre
 
Styret Ungdomsgruppe.
Leder ungdomsstyre sitter som representant for ungdom i hovedstyret. Leder ungdom velges av valgkomite oppnevnt av hovedstyre. Leder velger selv sitt ungdomsstyre. Ungdomsstyre driftes i hht vedtatt budsjett fra hovedstyre.
 
Sportslig utvalg kvinner  
SUK ledes av sportslig leder kvinnegruppen og består i tilegg av følgende personer. Styremedlem hovedstyre, hovedtrener kvinne, spillerutvikler kvinnegruppen, hovedtrener rekruttlag, ansvarlig jentegruppe, ansvarlig småjente og leder fotballgruppe ungdom/sportslig leder FGU. SUK har ansvaret for å lede og samordne IK Grands talentsatsing og policy rundt dette fra satsningslag til dame.
 
Sportslig utvalg herre
SUH ledes av sportslig leder herregruppen og består i tilegg av følgende personer. Styremedlem hovedstyre, hovedtrener A-lag herre, spillerutvikler herregruppen, hovedtrener junior og hovedtrener gutter. SUH har ansvar for å lede og samordne arbeidet overfor lagene G15 til A-lag herre
 
Sportslig utvalg ungdom.
SUU ledes av sportslig leder ungdomsgruppen og består i tilegg av følgende personer. Leder fotballgruppen ungdom, spillerutvikler ungdom, hovedtrener SMJ 1, hovedtrener SMG 1 og representant siste års lillejenter/gutter. SUU har ansvaret for å lede og samordne arbeidet ovenfor lagene Mini 07 til Små 14. Her i tillegg ansvaret for å påse at lagene drives i tråd med NFF og klubbens regler for barnefotball, og i tråd med klubbens vedtak og retningslinjer for øvrig.
 
Sportslig utvalg IK Grand 
SUG er ledes av sportslig leder fra hovedstyret, og består i tilegg av følgende personer. Sportslig leder, ungdom, herre, kvinnegruppen. Hovedtrener kvinne og herre, spillerutvikler kvinne, herre og ungdom. SUG har ansvaret for å lede og samordne IK Grands sportslige utvalg
 
 
Voksenfotballen
For øvrig har klubben tilbud til mer hobbypregede spillere i Grand Bodø med ulike oldboys/girls lag. Disse organiserer sin egen virksomhet.
 
Administrasjonen
Administrasjonen består i dag av daglig leder, og faglig ansvarlig FFO som også har ca 50% admin stilling. Hvem som har hvilke oppgaver og kontaktinformasjon kan du finne på www.ikgrand.no under Grandguiden
 

1.2 Arbeidsbeskrivelse for lagledere/foreldrekontakt
Lagleder/oppmann/foreldrekontakt skal:
 
ü Se til at NFF`s sine retningslinjer for barne-ungdoms- og voksenfotball blir fulgt.
ü Informere nye lagledere/trenere og personer som skal reise/overnatte med spillere om kravet til politiattest.
ü Videreformidle informasjon fra klubben sentralt til spillere og foreldre.
ü Sammen med trenerteam representere laget  og være spillerne og foreldrenes kontaktperson.
ü Informere spillere og foreldre om hvor treningstider, seriekamper og cuper m.m. finnes. ( link-lagside)
ü Oppdatere laglister umiddelbart når det er endringer på lag. Lagliste må også sendes medlem@ikgrand.no ved endringer.
ü Sammen med trenere og etter avtale med dem, være ansvarlig for forberedelser og gjennomføring av kamper.
ü Sammen med trenerteam være ansvarlig for at nødvendig utstyr er tilgjengelig på trening og kamp.
ü Ansvarlig for å sende inn utstyrslister til ansvarlig i klubb ved behov.
ü Påse sammen med trenerteam påse at laget blir påmeldt til serie og cuper.
ü Avholde foreldremøte.
ü Koordinere oppgaver rundt laget, eks dugnadsarbeid, loddsalg, sesongavslutning.
ü Ta initiativ til sosiale tiltak for laget.
 
 
1.3 Arbeidsbeskrivelse for dugnadskontakter
Dugnadskontakt for laget og skal:
 
ü Koordinere oppgaver rundt laget, eks dugnadsarbeid, loddsalg, sesongavslutning
ü Koordinere dugnadsarbeid pålagt av klubb for lag/spiller
ü Informere foresatte/spillere om forventede dugnader pålagt av klubb for    kommende år.
ü Foreslå kaffe/kake salg under hjemmekamper evt. andre aktiviteter for inntektsbringende tiltak for laget.
ü Følge opp betalinger for lagets spillere
 
 
 
 
1.4 Arbeidsbeskrivelse for webansvarlige
Webansvarlig for laget og skal:
 
ü Oppdatere laglister inkl foresatte på lagets egne hjemmesider
ü Legge inn/endre brukere som skal ha tilgang til å legge inn informasjon på laget hjemmeside
ü Sammen med andre ledere på laget stå for oppdatering av informasjon på lagets hjemmeside. Lag selv avgjør hvem av ledere/trenere som har tilgang til dette. Webansvarlig er ansvarlig for at dette følges opp.
ü Innhente aksept fra foresatte ved bruk av profilbilder på spillere til lagets hjemmeside. Ansvarlig for innsendelse av bilder til klubb, da etter beskrivelse av filformat og størrelse.
 
 
1.5 Arbeidsbeskrivelse for kasserer
Kasserer for laget og skal:
 
ü Opprette lagkonto i bank, og da fortrinnsvis i Sparebank 1Nord-Norge. Konto må stå i kasseres navn, merket lagets navn.
ü Ansvarlig for oversikt over lagets økonomi. Laget selv avgjør om man ønsker både felleskonto for fellesinntekt og internføring for enkeltspillere.  
ü Følge opp betalinger for lagets spillere
 
 
 
1.6 Medlemslister
Oppdatering av medlemslister for spillere, trenere og lagledere er svært viktig. Medlemslistene brukes til utsendelse av kontingent og rapporter til fotballforbundet, forsikringer og andre, i tilegg til annen kommunikasjon med spillere og trenere fra klubben.
Laglister oppdateres ved endring på lag. Tidspunkt for endring merkes i egen kolonne. Ved alle endringer sendes liste automatisk til medlem@ikgrand.no i tillegg må lagsiden oppdateres av web-ansvarlig.
 
 
1.7 Inn-/utmeldinger av spillere
Alle som skal spille fotball i Grand Bodø må være meldt inn i IK Grand Bodø. Lagliste fylles ut av foreldrekontakt og leveres klubb. Laglister for lag ligger på www.ikgrand.no under Håndbøker. Her liggerogså et informasjonsskriv til nye spillere/spilleres foresatte som kan deles ut ved oppstart. 
Dersom spilleren kommer fra en annen klubb, og dette på forhånd er godkjent av begge klubber må innmeldingsskjemaet leveres samtidig med skjema for overgang.  
 
1.8 Overganger
Alle skjemaer for overganger ligger på NFFs hjemmeside: www.fotball.no. Se under NFF i menyen, deretter ”Skjemaer”.
Det finnes forskjellige typer overganger. Under kan du lese en kort forklaring av forskjellene, slik at dere velger riktig skjema for overgangen. Vi minner om lokal avtale om ”ikke” overgang for spillere under 15år. Alle slike overganger skal behandles av klubber.
Overgangsskjema (med eller uten kontrakt) Overgangsskjema skal brukes for spillere som har fylt 12 år ved kalenderårets begynnelse og eldre, og som er eller har vært medlem av/registrert i annen klubb innen Norges fotballforbund.
Endring av klubbtilhørighet:Skjemaet benyttes kun for spillere som ikke har spilt obligatoriske kamper 2 siste år eller som kommer fra en strøket/nedlagt klubb.
Melding om klubbskifte: For spillere under 12 år pr 1. januar.
International transfer: For spillere over 12 år som har vært medlem av/registrert i klubb i et annet forbund tilsluttet av FIFA.
Utlånsavtale: For spillere over 16 år med gyldig spillerkontrakt i utlånsklubben.

Utfylling av overgangsskjema
Koordiners av sportslig leder gruppe/dagl.leder

Tips
NB: Gjør spiller/foreldre oppmerksom på at ny spiller ikke er forsikret på trening/kamp med IK Grand Bodø før de er innmeldt i klubben. Les mer om lisens/forsikring under.
 
 
1.9 Lisens/forsikring
Alle spillere over 12 år må stå i lisensregisteret for å være spilleberettiget for Grand Bodø. Lisensordningen er endret fra sesongen 2009. Alle lag bortsett fra eliteserien og 1 divisjon har nå lagsforsikring og skal ikke lenger betale personlig forsikring/lisens. Det er laget tilgang for ledere av fotballgrupper for å sjekke om egne spillere er lisensregistrert/forsikret.
Dersom spilleren ikke står i lisensregistreringen, betyr dette mest sannsynlig at han/hun ikke er spilleklar for Grand Bodø. Det er ikke mulig å lisensregistrere noen som er registrert i en annen klubb en Grand Bodø. Dersom dere savner spillere i registeret, ta kontakt med klubben snarest.
VIKTIG: De som ikke er lisensregistrert er ikke forsikret. Å bruke spillere som ikke er spilleklare for Grand Bodø kan derfor få alvorlige følger.
 
2.0 Skademelding
Dersom en spiller blir skadet og må ha behandling, finner dere skademeldingsskjema på http://ikgrand.no/?ac_id=308&ac_parent=1 Viktig at skadeskjema alltid fylles ut.
 
2.1 Økonomi
Det koster å drive et klubb, og hvert fotballgruppes lager budsjett for sine lag. Ønsker lagene å delta på flere cuper enn det klubben dekker, må lagene dekke dette selv. Spesielt ved overnattingscuper og cuper i utlandet kommer det ekstra kostnader. Ønsker lagene mer utstyr enn hva fotballgrupper normalt dekker, må også dette dekkes av lagene. Hvert enkelt lag bestemmer selv hvilke utgifter som dekkes av lagkassa og hva som bør pålegges foreldre å betale. Vi anbefaler imidlertid dugnadsarbeid til å skaffe de nødvendige inntekter til lagene.
 
2.2 Kontingent
Medlemskontingent må betales for at spiller skal være medlem i klubben, og spilleberettiget. Satsene på medlemskontingenten bestemmes på årsmøtet. Finn satsene på kontingentene på våre nettsider: www.ikgrand.no
 
2.3 Treningsavgift
Aktivitetsavgiftene blir fastsatt av hvert enkelt styre ut fra deres årlige budsjetter. Aktivitetsavgiften varierer fra avdeling til avdeling. Treningsavgiften skal dekke treningstider, utstyr m.m.
 
2.4 Treningstider
Treningstider for alle grupper blir fordelt av gruppeledere sammen med klubbens administrasjon. I tråd med IK Grand Bodøs satsning på toppfotball kvinner, vil damelag alltid har prioritet. Pr tiden gjelder dette Nordlandshallen.
Lagene ved lagleder bes komme med ønsker til sin fotballgruppen før fordelingen. Dersom det er treningstider laget ikke skal bruke er det viktig å si ifra til klubben i god tid i forkant. Hvis laget ikke bruker treningstider og lagleder ikke sier ifra til klubben i forkant, risikerer laget å få færre treningstider ved neste fordeling.
 
2.5 Baner
Tildelte baner og gymsaler fra Bodø Kommune.
Innmeldt behov/fordeling Nordlandshallen
 
Klubben har tilgang følgende arena
 
Alstad kunstgress7er (2 x 5er). Tirs til fre kl 1500-1700. Mand 15-21. Utenom seriespill, disponerer IK Grand Bodø denne banen mandag til fredag.
 
Bankgata kunstgress 11er (2x7er) og Bankgata kunstgress 7er (3x5er) Man- fredag kl 1500-1700. Henholdsvis tirsdag og onsdag fra kl 15-21 Tider på bankgata deles med Bodø/Glimt 50/50. Utenom seriespill disponerer Grand og Glimt begge baner.
 
Nordlandshallen benyttes pr i dag av lag fra småjente/gutte til og med senior. I tillegg vil det være mulig for yngres lag lørdag/søndag.
 
2.6 Utstyr
Ønskes det ytterligere utstyr enn spillertrøyer, baller, kjegler, vester og utstyrt medisinskrin må dette bekostes av lagene selv.  Behov for utstyr meldes til utstyrsansvarlig i fotballgruppen ungdom. Alle lag er ansvarlige for å behandle utstyr forsiktig, og de er ansvarlig for mistet utstyr. Hvis det mangler utstyr i uvanlig stort omfang, må dette erstattes av lagkassa.
 
 
 
 
2.7 Seriekamper
Seriekampene foregår fra april til oktober. Påmeldingsfrist for barnefotball til og med 10 år er i februar og for ungdomsfotball fra og med 11 år i januar. Se info fra krets angående påmeldingsprosedyrer. Det er klubb som melder inn lag for seriespill.
2.7.1 Viktig informasjon for 5-er og 7-erlag
Barnefotballens grunnprinsipper (NFF) skal overholdes. Her finner du retningslinjer og spilleregler:  www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball
 
Hjemmelag dømmer selv, eller kan skaffe dommere til hjemmekampene. Ønskes dommere, bestilles de fra Grand sin egen dommergruppe. Så fremt de har anledning dømmer de for kr 100,00 pr kamp. Dette må dekkes av laget selv.
Lagleder har ansvar for å ønske bortelaget velkommen og vise dem til rette.  Lagleder har ansvar for at banen er klargjort til kamp.
2.7.2 Viktig informasjon for 11-erlag
Råd om ungdomsfotball fra NFF finner du her:
 
 
2.7.3 Dommere
Fint om man tar kontakt med dommer dagen før kamp for å være sikker på at dommer møter. Dersom det ikke er oppnevnt dommer til kampen av kretsen plikter hjemmelaget å skaffe en kampleder. Oppgjør til dommer utbetales umiddelbart etter kampslutt.

2.8. Cuper/Turneringer
Den enkelte avdeling bestemmer hvor mye hvert lag får i støtte til turneringer. I år støttet for eksempel barneavdelingen hvert lag med kr ………….. Dette kan justeres fra år til år.
Det beste er når lagene selv legger ut for deltakelse. Deretter sendes kopi av regning til klubben, som vi refunderer med inntil det beløpet som avdelingen har valgt å sette av. Grand Bodø etterlever barneidrettsbestemmelsene ifm deltakelse på turneringer  
 
2.9. Utdanning
Klubben oppfordrer trenere og lagledere til å delta på kurs. Nordland fotballkrets og Grand Bodø har en rekke tilbud. Kretsen arrangerer trenerkurs 1 og fotballtrenerkurs som trenere og lagledere kan delta på. Grand Bodø arrangere fra tid til annen trenerutviklingskurs og trenerforum i egen regi i barnefotballen. Grand Bodø dekker kursutgifter etter avtale.
 
3.0. Politiattest
Krav om politiattest i Grand Bodø.
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité vedtok i 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen gjelder fra 2009. Politiattesten leveres til daglig leder i Grand Bodø. Du kan lese mer om ordningen her: www.idrett.no/politiattest.
Du kan laste ned skjema her http://ikgrand.no/?ac_id=258&ac_parent=1
 

3.1 Nyttige lenker:
IK Grand Bodø: www.ikgrand.no
Nordland fotballkrets: www.fotball.no/Kretser/bodo
Norges fotballforbund: www.fotball.no
Bestemmelser barneidrett. www.idrett.no/tema/barneidrett