IK Grand

Informasjon til nye lag

Informasjon til spillere, foreldre, trenere og lag i IK Grand Bodø

 

Innmelding
Når en spiller har fått plass på et lag i Grand Bodø er det viktig at spilleren blir registrert inn i klubben. Spilleren må føres på en lagsliste som trener eller foreldrekontakt sender til klubbkontoret. Klubben trenger spillerens navn, fødselsdato, adresse og kontaktinformasjon (navn/adresse/tlf/mail)  til minst en av de foresatte. Spilleren blir automatisk forsikret når klubbadministrasjonen registrerer inn spilleren i fotballforbundets register.  Hvis spilleren har spilt i en annen klubb tidligere så må vi få informasjon om dette slik at et overgangsskjema kan fylles ut.
 

Trenere/lagledere/foreldrekontakter
Hvert lag bør ha 1-2 trenere og noen foreldre som hjelper til med administrative saker. Trenerne har ansvaret for aktivitetene på treninger og kamper, og kan vi tips om øvelser og treningsinnhold hos klubben. En foreldrekontakt har ansvaret for det administrative rundt laget, f.eks. påmelding til turnering, føring av laglister, organisere dugnad og økonomi. På et nystartet lag er det ofte bare behov for en foreldrekontakt, men jo eldre lagene blir jo flere personer bør dele på denne oppgaven. Eldre lag har ofte foreldrekontakt, dugnadskontakt, økonomiansvarlig og web-ansvarlig. Trenere og personer som overnatter sammen med laget på turneringer må ha politiattest. Klubben tar kontakt med trenerne og lederne, og informere nærmere om dette.
 

Medlemskontigent og aktivitetsavgift
I begynnelsen av hvert år sender klubben ut to fakturaer til spillerne. Den ene kalles aktivitetsavgift/treningsavgift, og disse pengene går til «Fotballgruppen barn og ungdom (FGBU)». Disse pengene går til lagets kostnader til trening, utstyr, kampavgifter, dommere o.l. Avgiften er lavest for de yngste spillere og øker med alderen. Medlemskontigent betales av alle klubbens medlemmer, og disse pengene går til hovedklubben. Oversikt over satsene finnes på klubbens hjemmeside www.ikgrand.no under «Prislister». NB! Faktura fra klubb sendes ut pr mail til ønsket foresatt.

Dugnader
Alle inntekter fra dugnader som lagene selv skaffer tilfaller lagene selv. Dette kan for eksempel være varetellinger, vasking, flytteoppdrag, ryddejobber, utdeling av brosjyrer. Samtlige spillere i FGU må selge lodd i klubbens to basarlotteriet (vår og jul). Et på forhånd fastsatt beløp fra salget tilfaller FGU (for de yngste: kr. 500,-). Alt salg ut over dette tilfaller laget som har solgt loddene. Salg av toalettpapir/tørkeruller tre ganger årlig – hver spiller må selge minimum 4 sekker. Ved salg ut over dette vil kr. 100,- pr. sekk tilfalle spilleren/laget. Foreldre blir pålagt dugnad under klubbens tre store turneringer Bodø cup, NorEngros cup og Eat, Move and Sleep cup. Dette er dugnader som f.eks. banevakter, kioskselgere eller kakebakere.

 

  

Driftsstøtte til lagene
FGBU betaler en årlig driftsstøtte til alle lagene. Send lagsnavn og kontonummer til terje.strand@ikgrand.no så utbetales beløpet.
For 2016 er beløpene slik:
Kr. 5.000,- for lag i alderen 6-10 år
Kr. 6.000,- for lag i alderen 11-12 år
Kr. 7.000,- for lag i alderen 13-14 år
Kr. 8.000,- for lag i alderen 15-16 år
Deler av driftsstøtten bør gå til å dekke trenernes utgifter til kjøring, bom m.m. Dette bestemmes internt på hvert lag.


Økonomiansvarlig
Hvert lag i FGBU må ha en ”økonomiansvarlig” for å ta seg av lagets økonomi. For de aller yngste lagene vil dette være en liten jobb, men for eldre lag vil dette være en større og viktigere oppgave. Hvert lag må opprette en egen bankkonto i lagets navn. Denne kontoen må ikke opprettes i Grands navn med klubbens organisasjonsnummer.
 

Arbeidsoppgaver til økonomiansvarlig:
- Ha kontroll med lagets bankkonto.

- Orientere lagets foreldre om lagets økonomi.
- Kreve inn evnt. egenandeler til turneringer.
- Betale påmeldingsavgifter, deltakeravgifter og lignende ifm deltakelse på turneringer.
- Kreve inn og betale videre penger ved dugnader, for eksempel toalettpapirsalg.
- Kreve inn og betale videre penger ved klubbens to årlige lotterier (vår og jul).
- Betale øvrige regninger for laget.


Utstyr:
FGBU kjøper inn det utstyret som laget trenger til vanlig drift: baller, ballnett, vester, ballpumpe, kjegler og medisinskrin med innhold. FGBU kjøper også inn røde spilletrøyer (drakter) til lagets spillere, keeperdrakt, keeperhansker og treningsdrakter til to av lagets trenere.  Ved behov for utstyr: Kontakt FGBUs utstyrsansvarlig Steinar Røst på mail utstyr@ikgrand.no. Lagets spillere må selv kjøpe inn røde Diadora strømper, shorts og overtrekksdrakt. ”Grandklær” kjøpes på Intersport på Koch eller Trekanten. Hvis laget ønsker å gjøre felles bestilling av for eksempel overtrekksdrakter så vil de få en god rabatt på Intersport.Sponsorer:
Lagene kan selv skaffe seg inntekter fra ”småsponsorer” og støtte fra firma og/eller privatpersoner. Det må gå fram av dialogen med sponsorer/støttespillere at pengene går til det aktuelle laget, og ikke til hovedklubben Grand. NB! Disse sponsorene må IKKE være i samme bransje som Grands store sponsorer. Lagene kan selge plass til logomerker fra ”småsponsorer” på overtrekksdrakter, t-skjorter og gensere, men IKKE på spilledraktene eller trenernes overtrekksdrakter.  På spilledrakter og trenernes overtrekksdrakter skal KUN klubbens hovedsponsorer ha reklameplass.Klubbens fellessponsorer har en eksklusiv rett til å reklamere for sin bransje. Det betyr for eksempel at et lag ikke kan reklamere for Bodø Energi siden SKS er hovedsponsor for klubben. Det samme gjelder alle firma innen bank/finans siden Sparebanken Nord Norge er hovedsponsor. Kontakt vår daglig leder Vidar Stormo på 926-43800 eller vidar@ikgrand.no for å få godkjent lagets sponsorer.

Turneringsstøtte:
FGBU betaler turneringsstøtte til lag som reiser til turneringer utenom Saltenområdet.
Støtten kan brukes til å dekke trenernes utgifter til transport og overnatting.
Send lagsnavn, navn på turnering og kontonummer til terje.strand@ikgrand.no så utbetales beløpet.
For 2016 er beløpene slik:
Kr. 5.000,- for deltagelse i Gothia cup, Dana cup, Norway cup eller lignende.
Kr. 1.500,- for deltagelse i Kippermocupen og turneringer  i Piteå/Umeå – området.
Deler av turneringsstøtten bør brukes til å dekke trenernes utgifter til transport, mat og overnatting på turneringene.


Dekning av utgifter til trenere:
FGBU betaler for overtrekksdrakt til to trenere på hvert lag. Vi betaler også alle utgifter til lokale trenerkurs som trenerne ønsker å delta på.Trenerne på de eldste lagene, som har meget stor aktivitet, mange reiser, lang vei til bortekamper og lignende kan etter avtale med FGbU få dekket utgifter til kjøring.
 

Dommerutgifter
FGBU betaler alle dommerutgifter til serie- og treningskamper. Dommerne sender inn dommerregning på eget skjema til klubben, og får penger i løpet av fem dager

.

Mer informasjon om klubben
På klubbens hjemmeside www.ikgrand.no finner du masse informasjon om f.eks. kontaktpersoner, forsikring, bestemmelser om barneidrett, spilleregler, Grands lover og politiattester.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål J

 

Med fotballhilsen
IK Grand Bodø

post@ikgrand.no