IK Grand

Trenerhåndbok IK Grand Bodø ungdomsavdeling

Treningshåndboka IK Grand Bodø fotballgruppen ungdom.pdf
IK GRAND BODØ.UNGDOMSAVDELINGEN

 

 

Treningshåndboka 2012


Retningslinjer for å sikre en god læringsarena og et godt klima på treningene

IK Grands Ungdomsavdeling er opptatt av at våre unger får inn gode holdninger og gode vaner allerede fra starten av (5-6år). Dette er viktig for å skape effektive treninger som for de yngste gjerne er preget av begrenset tid (1 t. pr. uke) og liten plass (gymsal). Gode holdninger og å følge oppsatte regler er en måte å vise respekt for treneren som bruker mye av sin fritid for på trening og kamp, og også for de øvrige jenter og gutter som vil lide av at retningslinjer ikke blir fulgt av alle.  Dette kan sammenlignes med hva som kreves av lærer og barn på skolen for  at timene skal bli mest mulig effektive. 

 

Treneren:

1.   Ha en positiv og oppmuntrende tone med spillerne!

2.   Bruk fløyte!

3.   Still krav!

       Forvent at spillerne overholder retningslinjene og Fair Play reglene!


4.   Vær konsekvent.

       Holdninger og oppførsel som forstyrrer treningen bør få konsekvenser:

a)    Tilsnakk og advarsel

b)    Midlertidig bortvisning fra treningen – spilleren må sitte på sidelinjen eller i garderoben resten av treningen.

c)    Midlertidig bortvisning fra treningen – foreldrene må hente spilleren ut av treningen og treningsarealet.

d)    Midlertidig bortvisning fra treningen – spilleren må stå over en eller flere treninger før han får lov til å delta igjen.


NB! Involver foreldrene! – målet er et godt treningsmiljø og positive spillere, også for de som midlertidig bortvises fra trening.

Vær obs på at de to første årene som fotballspiller på et lag for mange er en innlæring når det gjelder å være på trening å forholde seg til treneren og de andre spillerne. 

Spillere og foreldre:

1   Møt presis til trening!

·      Leggskinn, sko og drikkeflaske skal være på når treningen starter


2. Gi tidlig beskjed til treneren hvis spilleren ikke kommer på trening!

Det er viktig for treneren å vite hvor mange spillere som kommer på trening.


3.   Spillerne skal være stille og holde baller i ro når treneren snakker!


4.   Ordentlig oppførsel!

Normal oppførsel mellom spillere er forventet, mobbing, baksnakking, utskjelling, slåssing, ufine taklinger osv. skal ikke aksepteres ref Fair Play reglene.
 

Øvrige tips:

1.Grunnleggende er det viktig at ungene møter opp på de treningene som arrangeres, fotball er en lagidrett og det er viktig for laget at alle har gode holdninger til å trene.

2.Unngå å legge bursdagsfeiring for guttene på treningsdagen, spesielt viktig dersom guttene på laget skal inviteres.
 

3. Viktig at foreldre backer opp trenerens jobb og bidrar til å skape respekt for reglene våre.  Tenk også over hva det snakkes om over ”middagsbordet” og i bilen til/fra trening.

4.Treneren avgjør om foreldre får anledning til å være til stede på treningen. Spillerne kan miste fokus på treningen hvis mor eller far er tilstede.
 

5. Foreldre som eventuelt får anledning til å være til stede på treningen må ikke blande seg inn i treningen med mindre trener ber om hjelp til involvering.

 

6. Ta opp problemer/uklarheter  så tidlig som mulig.