IK Grand

Grandguiden 2016

IK Grand Bodø har sitt eget klubbhus liggende ved Aspmyra kunstgressbane. 

Daglig drift og administrasjon til klubben ligger i Nordlandshallen på Stormyra 

Vår postadresse:
IK Grand Bodø
Boks 252
8001  BODØ


Epost til klubb er post@ikgrand.no
Telefoner: 755 61630


Følg klubben på 
facebook

twitter
 Organisasjonsnummer: 975.743.462

Klubbnummer: GR1804.0033.260

 

ADMINISTASJON.-Kontaktinformasjon

Vidar Stormo (Dagl. leder ) Tlf. 926 43800
Christian Didriksen  (Faglig leder Grand Extra/ daglig leder FFO/medlemsregister) tlf 909 42396
Trond Schjølberg (Hovedtrener damelag) tlf 920 23448
Jan Erik Andreassen ( Ansvarlig redaktør Grandavisen) Tlf 926 91473

Utleie salgsvogn. Kontakt: salgsvogn@ikgrand.no
Utleie miniuss. Kun internt : post@ikgrand.no
Utstyrsansvarlig: utstyr@ikgrand.no

Epost til de enkelte gruppene i klubben

Hovedstyret: post@ikgrand.no
Fotballgruppe herrer: Bjørnar Kleven
Fotballgruppe ungdom: Marit Bertheussen Røst 
Fotballgruppe kvinner: Vidar Stormo
 

 


Loppemarked les mer..........


Loppemottak

Vi tar gjerne i mot lopper og har en hentetjeneste for store ting som kan være vanskelig å levere.

Loppemarked drives av fotballgruppen herre.

Ta kontakt på telefon nr 913 18737 etter kl 1600,  for levering eller henting av lopper.
Lopper kan leveres når loppemarkedet har åpent. Egne åpningstider for mottak kommer.

 HOVEDSTYRET IK GRAND BODØ  
Jan Ove Edvardsen (leder), Leitevn 27 8009 Bodø. Tlf 913 76101

Frank Håvard Storvik (nestleder)
Magne Risvik (styremedlem)

Hege Eivik Østensen (styremedlem)

Terje Strand (styremedlem), Innersvingen 4, 8008 Bodø. Tlf. 900 62604


Bjørnar Kleven (leder FGH), Kongleveien 32 A, 8027 Bodø Tlf 400 35974 

Marit Bertheussen Røst (leder FGUB), Gamle Riksvei 107, 8070 Bodø
 

Fotballgruppen Herrer 
Bjørnar Kleven (leder), Kongleveien 32 A, 8027 Bodø Tlf 400 35974
Arve Willumsen (sport utv/styremedlem) Tlf 976 30092
Ketil Pedersen (loppemarked/styremedlem) Tlf 907 53235
Bjørn Eide (styremedlem) Tlf 970 58364

Fotballgruppen Ungdom & Barn 

Marit Bertheussen Røst (leder) Ttlf. 902-17170
Trude Rendal (nestleder) Ttlf. 900-68027
Stein Håvard Simonsen (koordinator) Tlf 452 80648
Terje Strand (økonomiansvarlig) Tlf. 900-62604
Steinar Røst (kontaktperson utstyr lag) Tlf 907 21002

Stian Laastad (styremedlem) Tlf 976 72021


 


 GRANDGUIDE 2016


FOTBALLGRUPPEN UNGDOM & BARN 2016


Jenter 7.1 og 7.2 
(13) (oppdatert 18. januar 2016)

Cecilie Bendiksen (hovedtrener) Tlf 975 45442

Cille Fygle (hjelpetrener) Tlf 994 35143

Andreas Paalgard (hjelpetrener) Tlf 410 38988

Hildegunn W. Kjerpeseth (lagleder/oppmann/foreldrekont) Tlf 922 92766

Jenter 7.3 (8)

Ragnhild Krogh (hjelpetrener) Tlf 924 04296

Frode Moe (hjelpetrener) Tlf 915 38742

Nina Heimdal (foreldrekont) Tlf 402 15850

Ingrid Førde (dugnadskont) Tlf 906 44036

 

 Jenter 8.1 (10) (oppdatert 18. januar 2016)

John-Arne Hunstad (Hovedtrener) Tlf 95726822

Stian Hansen (hjelpetrener) Tlf 92068163

Tone Bonsak (Økonomi) Tlf 92467251

Hanne Thoresen (Dugnad og foreldrekontakt) Tlf 90511230


Jenter 9.1 
 (17) (oppdatert 28. april 2016)

Trine Knutssøn (trener) Tlf 995 47022
Elisabeth Bech (hovedtrener) Tlf 995 23843 
Tove Kaspersen (foreldrekont/web) Tlf. 95755976
Yvonne G. Rendal (dugnadskont/kassere)

 


Jenter 10.1 og 10.2 (14) (oppdatert 12. februar 2016)  
Trond Åge Rengård
 (trener) Tlf 926 19581

Rolf Erik Stenersen (trener) Tlf 40348167

Jan Roar Tømmerås (trener) Tlf 905 88109

Stine Nedregaard (foreldrekont/kasse Tlf 92464455
Line Bjørnerud (dugnadsk.) Tlf 97578781
Eirin Stenersen (webansvarlig) Tlf 97720340

Jenter 10.3 (5) (oppdatert 18. januar 2016)
Signy Kvarsnes (trener) Tlf. 90123872
Gro Marie Bæck (trener) Tlf 928 66550

Heidi Kløkstad (foreldrekontakt/dugnandskont) Tlf 92618193

 


Jenter 10.4 og 10.5 (11) (oppdatert 28. april 2016)

Robert Edvardsen (trener) Tlf 97184249

Sven Tore Storsletten (hjelpetrener) Tlf 48883059
Andrine Skjelstad (dugnadskont/kasserer) Tlf 990 49625Jenter 11.1  (12) (oppdatert 18. januar 2016)

Frode Meby (hovedtrener) Tlf 957 14905

David Johnsen (trener) Tlf 417 06793

Elisabeth Lund Andersen (hjelpetrener) Tlf 918 31857

Geir Inge Enge (dugandskont)Tlf 952 50328
Jonny A. Rendal (foreldrekont/kasserer) Tlf 913 88538

Jenter 11. 2 og 11.3  (15) (oppdatert 18. jan 2016)

Jørn Johansen (trener)Tlf 990 25737

Magnus Haugland (trener) Tlf 940 31348
Tommy Iversen (oppmann/foreldrekont/web) Tlf 975 14477

Anita Evjen Pettersen (dugnad/økonomi) Tlf 971 56009Jenter 12.1 og 13.2 (13) (oppdatert 21. januar 2016)
Trond Are Fjordtun. (trener) Tlf  901 71607

Ivar Karlsen (hjelpe tren) Tlf 928 64209
Heidi Eivik (hjelpetren/foreldrekontakt) Tlf 90749906
Joakim Enge (Oppmann/Lagleder) 
Rolf Olsen ( kasserer/dugnad/web)  Tlf 476 73870

Jenter 12. 2 og 13.2   (12) (oppdatert 12. februar 2016)

Torbjørn Johansen (hovedtrener) Tlf 922 80200
Jan Tore Jonassen (trener) Tlf 95727936.

Thomas Brækka (foreldrekontakt/web) Tlf. 95088268
Ida Mentzoni (kasserer/dugnadskontakt) Tlf. 98640210

 


Jenter 13.1 og 14.2  (22) (oppdatert 18. januar 2016)
Bård Abrahamsen (trener) Tlf 915 62067
Nils Nygård ( trener) Tlf 415 11903

Øystein Ree (trener)Tlf 924 48690.
Liv Berit Moe (dugnadskont) Tlf 957 88988

Ørjan Hansen (foreldrekontakt) Tlf 95007050

Trude Rendal (kasserer) Tlf 900 68027

  


Siri Gundersen (adm/kasserer) Tlf 996 14876
Carina Salater  (dugnadsansvarlig) Tlf 934 30090

Inga-Lill Pettersen (foreldrekont) Tlf 997 77601


Jenter 16.1 og 19.2  (19) (oppdatert 12. februar  2016)

Dag Trygve Berntsen (hovedtrener) Tlf. 952 42833
Vebjørn Rånes (trener) Tlf 415 12309
Ole Fredrik Bakken (kasserer/dugnad) Tlf 975 79693
Tore Mosand (foreldrekont) Tlf 480 72920
                   


Gutter 6.1 (10)
Jan Martin Singstad (hovedtrener) Tlf 971 97153

Johan P. Aubert (hjelpetrener) Tlf 974 08597

Gøran Nilsen (hjelpetrener og foreldrekont) Tlf 906 53439

Kjell-Ivar Carlsen (hjelpetrener) Tlf 917 04071

Lene Knædal (dugnadskont. og kasserer) Tlf 917 64832


Gutter 7.1
(9) (oppdatert 12. februar 2016)
Mathias Andreassen (hovedtrener) Tlf 982 10893
Andreas Jønson (hjelpetrener) Tlf 980 05009

Roger Rønning (hjelpetrener) Tlf 909 09039
Marina Panova (dugnadskontakt) Tlf 456 90875

Hege Alst (kasserer) Tlf 941 45070

Gutter 7.2
(8) (oppdatert 12. februar 2016)
Terje Dahlseng Eide
(hovedtrener) Tlf 477 53489

Manfred Da Silva (hjelpetrener) Tlf 986 02425

Jeanette Pedersen (foreldrekontakt) Tlf 958 39921

Hallgeir Greger (Dugnadskont/kasserer) Tlf 993 28753


Gutter 8.1 og 8.2 (12) (oppdatert 18. januar 2016)

Svein Solvang (hovedtrener) Tlf 40433337

Erlend Johansen (hjelpetrener) Tlf 47377915

Bjørn Armand Vagle (Oppmann/lagleder/Foreldrekontakt) Tlf 97007601

Knut Arne Rørmark (Dugnadskontakt) Tlf 48034795

Hege Løvdahl Alvsen (Kasserer) Tlf 99614924

Gutter 9.1 og 9.2 
(13) (oppdatert 21. januar 2016)

Marita Ellingsen (hovedtrener)Tlf 976 33364
Gisle Furnes (trener) Tlf

Kjetil Kaalaas (foreldrekont/web) Tlf 476 34499

Geir Kåre Mortensen (Dugnadskontakt) Tlf 909 30661

Andre Larsen (kasserer) Tlf 934 05832

 

Gutter 9.3 (8) (oppdatert 16. februar 2016)

Arild Mortensen (Hovedtrener) Tlf 99243163

Dag Runar Gamst (Trener) tlf 95972872

Lene Knædal (Dugnadskontakt/kasserer) tlf 91764832Gutter 10.1
 og 11.3
 (oppdatert 18. januar 2016)

Geir Torsteinsen (trener) Tlf 97189765

Tore Dundas (hjelpetrener) Tlf 918 81941

Ronny Pedersen (hjelpetrener) Tlf 971 44434

Are Sundal (oppmann/dugnad/kasserer/web) Tlf 481 04593

Gutter 10
.2
 og 11.2 (13) (oppdatert 19. januar 2016)
Morten Dreyer.(trener) Hernesveien 14B 8003 Bodø. Tlf 917 53199.
Erling Ole Berg-Hanssen (trener) Karivn 26 8006 Bodø. Tlf 913 11009.
Jim Harald Johansen. (lagleder/foreldrekont/web/dugnad) Tlf 920 50312
Rita Henningsen.( kasserer) Tlf 971 61362
Roar Andreassen ( dugnadskontakt) Tlf 922 22 681Gutter11.1 (12) (oppdatert 21. januar 2016)
Roy Rise. (trener) Tlf 906 87310
Bjørn Kato Winther (trener) Tlf 92 82735
Annelin Leirvik (foreldrekont/web/kasserer) Tlf 900 14906
Unni Kolstad
 . (dugnadskontakt)  Tlf 978 98076

  


Gutter. 13.1 og 13.2  (17) (oppdatert 12. februar 2016)
Snorri Rasch
 (hovedtrener) Tlf 975 18626

Stian Wik Rasmussen (hjelpe tren)  Tlf 909 94180

Sturla Roti (hjelpetrener) Tlf 994 16235

Benjamin Rasmussen (hjelpetrener)

Are Strøm (Dugnadskontakt/kasserer) Tlf 95109912
Hanne Bredal (web) Tlf 977 20369

Aud-Iren Skog (foreldrekont) Tlf 99708568

 


Gutter 14.1 (17) (oppdatert 18. januar 2016)
Ulf Camitz (hovedtrener) Tlf 906 39104

Daniel Østensen (hjelpetrener) Tlf 950 28528

Anders Hareide (hjelpetrener) Tlf 900 67655

Per Aksel Nilsen (kasserer) Tlf 473 39 151

Ole Sigurd Sørensen (oppmann/foreldrekont) Tlf 906 96153

Ann-Veronica Dalen (dugnadskontakt) Tlf 992 23204

Synnøve H. Bøifot (dugnadskontakt) Tlf 970 58369

 

Gutter 15  (14) (oppdatert 18. januar 2016)            

Vidar Stormo (hovedtrener) Tlf. 926 43800

Tom K. Haslerud (hjelpetrener) Tlf 481 33913

Kurt Edvardsen (hjelpetrener) Tlf 989 01158

Stein Rodahl (trener)Tlf 948 71733

Unni Borg (Dugnadskontakt) Tlf 916 54993

Signy Kvarsnes (arrangement/turnering) Tlf 901 23872
 


Gutter. G16.1  (22) (oppdatert 18. januar 2016)
Lars Halvorsen (hovedtrener/web-ansv)Tlf 918 43536

Håvard Sivertsen (hjelpe tren) Tlf 948 34380
Tommy Bech (hjelpe tren) Tlf 473 14516

Hege Eivik Østensen (dugnadskontakt) Tlf 989 01210
Monica Kolberg (kasserer) Tlf 90188019

 

 

Gutter. G16.2 (21) (oppdatert 19. januar 2016)
Erlend Olav Mjelde (Hovedansvar trenerteam) Tlf 470 32502

Espen Martinussen (hovedtrener) Tlf 901 78517
Cato Joar Moan (hovedtrener) Tlf 906 11298
Jack Grimstand (hjelpetrener) Tlf 916 30885
Tor Harald Arntzen (hjelpetrener) Tlf 90914905

Lars Hemmingsen (webansvarlig) Tlf 90091006
Rune Skirstad (kasserer) Tlf 481 53693

Marita Grimstad (Dugnadskontakt) Tlf 915 37888


 


FOTBALLGRUPPEN HERRE 2016
Herrelaget og  Junior 
(36) (oppdatert 20. feb 2016)
Tiago Martins(trener) Tlf 959 99381
Inge Cervelo Johansen (Trener) Tlf 413 99855
Morten Solstad (Fysio) 909 79802 
Bjørn Eide (trener/oppmann) Tlf 97066264
Bjørnar Kleven (dugnadskontakt) Tlf 400 35974

 

Herre 2. 5-Divisjon. (22) (oppdatert 12. februar 2016)

Werner Jusnes  (trener/dugnad)  Tlf 988 41209
 


 

  

OB/Veteran 7er 2016

Kjell Nikolaisen  Leder Tlf 915 20077.
Morten Fiksdal N.leder. Tlf 970 69277 
Johnny Mikselsen Økonomiansv. Tlf. 992 56059
   


  
FOTBALLGRUPPEN KVINNER 2016
  

Grand Damelag

Trond Schjølberg (Hovedtrener damelag) tlf 920 23448

Line Danielsen (hjelpetrener) Tlf 40481651

Eirik Kvitfjell (keepertrener) Tlf 932 04982
Terje Strand (lagleder) Tlf. 900 62604
Marina Engan (lagleder) Tlf 977 39247
Svenne Haagensen (mat.forvalter) Tlf 900 94428
Rikke Kommedahl. (ansv. fysio) Tlf. 943 73663
Cecilie B. Wold (ansvar lege) Tlf . 975 45442

Grand Bodø 2 -  Junior Elite (17) (oppdatert 28. april 2016)

Bård Abrahamsen (Hovedtrener) Tlf 915 62067

Hans Jørgen Andersen (hjelpetrener)

Steinar Røst (oppmann) tlf 907 21002