IK Grand

Grandguiden 2013

IK Grand Bodø har sitt eget klubbhus liggende ved Aspmyra kunstgressbane. 

Vår postadresse: IK Grand Bodø Boks 252 8001  BODØ


E-post. post@ikgrand.no
Telefoner: 755 61630

 Organisasjonsnummer: 975.743.462

Klubbnummer: GR1804.0033.260

 

ADMINISTASJON.

Vidar Stormo (Dagl. leder ) Tlf. 926 43800
Johnny Skarstein (Markedskontakt)  Tlf 900 39950 

Jan Erik Andreassen ( Ansvarlig redaktør Grandavisen) Tlf 926 91473
Gro Marie Bæck ( salg annonser Grandavis)
Halvard Johansen ( medlemsregister)
Christian Didriksen   (faglig leder FFO/Jentefokus) tlf 909 42396
Leif-Arne Knutsen (utstyrsansvarlig fotballgruppen ungdom), Fjellveien 63 B, 8011 Bodø, 980-73817
 

E-post til de enkelte gruppene i klubben

Hovedstyret: post@ikgrand.no
Fotballgruppe herrer: Bjørnar Kleven
Fotballgruppe ungdom: Marit Bertheussen Røst
Fotballgruppe kvinner: post@ikgrand.no 
Turmarsjgruppa: Åshild Movik

 


Loppemarked les mer..........


Loppemottak

Vi tar gjerne i mot lopper og har en hentetjeneste for store ting som kan være vanskelig å levere.

Loppemarked drives av fotballgruppen herre.

Ta kontakt på telefon nr 913 18737 etter kl 1600,  for levering eller henting av lopper.
Lopper kan leveres når loppemarkedet har åpent. Egne åpningstider for mottak kommer.

 

 

HOVEDSTYRET IK GRAND BODØ 
Rolf Liland (leder) Toftveien 6, 8013 Bodø, tlf. 922 72878
Jan Over Edvardsen (nestleder prosjekt) Leitevn 27 8009 Bodø. Tlf 913 76101
Trond Jensen (nestleder sport) Tlf 911 71410
Lars Erik Nilsen (styremedlem)
Ragnhild Stoltenberg (styremedlem), Olav Duuns vei 19 b, 8021 Bodø, tlf. 478-64110
Anne-Grete Fygle Hansen (økonomi ansv) Hålogalansgt 18B 8003 Bodø. Tlf 913 94656
Marit Bertheussen Røst (leder FGU), Gamle Riksvei 107, 8070 Bodø, tlf. 902-17170
Åshild Movik (leder TMG) Tlf 957 53492
Bjørnar Kleven (leder FGH) Kongleveien 32 A, 8027 Bodø Tlf 400 35974
 

Fotballgruppen Herrer 
Bjørnar Kleven (leder FGH) Kongleveien 32 A, 8027 Bodø Tlf 400 35974
Lars- Petter Berg-Hanssen (sportslig leder), Parkveien 18 b, 8003 Bodø, tlf. 402-83449
Bjornar Kleven (økonomi),Tlf 400 35974
Arve Willumsen (sport utv/styremedlem) Tlf 976 30092
Ketil Pedersen (loppemarked/styremedlem) Tlf 907 53235
Bjørn Eide (styremedlem) Tlf 970 58364

Fotballgruppen Ungdom 

Marit Bertheussen Røst (leder), Gamle Riksvei 107, 8070 Bodø, tlf. 902-17170
Trude Rendal (nestleder), Leiteveien 27, 8009 Bodø, tlf. 900-68027
Lars Erik Nilsen, (leder PostbankenCup. Tlf 90053252
Leif-Arne Knutsen (utstyrsansvarlig), Fjellveien 63 B, 8011 Bodø, 980-73817
Terje Strand (økonomiansvarlig), Innersvingen 4, 8008 Bodø, tlf. 900-62604
Hilde Ånneland ( sportslig leder ungdom) Tlf 958 28793


Fotballgruppen Kvinner

Vidar Stormo      (dagl.leder) Toppen 10 8079 Bodø. Tlf 926 43800
Trond Tidemann (leder kvinnegruppen/Grand Extra ekst)  Tlf 992 31709

Gro-Marie Bæck.  (arr.ansv, serie) Tlf 928 66 550


 


STYRET I TMG (Turmarsjgruppa)  
Åshild Movik (fung.leder/skeretær TMG) Tlf 957 53492
Ivar Hansen (kasserer), tlf. 905-44731
Kirsten Johnsplass (styremedlem), tlf. 908-47664  
Ann-Rigmor Laurtisen. (styremedlem)
Svein- Kristian Sjåfjell. (styremedlem) Oversikt over lag i Grand Bodø 2013 med hjemmesider.Jenter J7. 1 
(9)

Trond Åge Rengård (trener) Skeidalen 23 8070 Bodø. Tlf 926 19581
Rolf Erik Stenersen (trener) Diakonvn 25 8074 Bodø. Tlf 40348167
Stine Nedregaard (foreldrekont/kasserer) Matii Aikosvei 33 8019 Bodø. Tlf 92464455
Line Bjørnerud (dugnadskontakt) Tlf 97578781
Eirin Stenersen (webansvarlig) Diakonvn 25 8074 Bodø. Tlf 97720340


Jenter J7.2-3 (13)
Signy Kvarsnes (trener) Furubakken 14 8012 Bodø 90123872
Gro Marie Bæck (trener) Nordstrandvn 64B 8012 Bodø. Tlf 928 66550
Andrine Skjelstad (dugnadskont/kasserer) Parkvn 18B 8003 Bodø. tlf 990 49625
Heidi Kløkstad (foreldrekontakt)  Tlf 92618193David Johnsen (trener/web) Lilleteigen 31 8021 Bodø. Tlf 975 46980
Geir Inge Enge (hjelpe trener) Normannsvei 78 8019 Bodø. Tlf 952 50328
Jonny A. Rendal (dugnad/foreldrekont/kasserer) Børtindgt 25 8008 Bodø. Tlf 913 88538

Jenter J8. 2 (9)
Jørn Johansen (trener) Per Helgesensvei 48B 8013 Bodø Tlf 980 01245
Angelica Van der Spa (trener) Tlf 402 44749
Brita Bjørnbakk (foreldrekont/web) Fredensborgvn 65 8003 Bodø. Tlf 913 33639
Geir Olsen (dugnad/kasserer) 986 20370Trond Are Fjordtun. ( trener) Gamleriksvei 110 8004 Bodø. Tlf  901 71607

Ivar Karlsen (hjelpe tren) Tlf 928 64209
Heidi Eivik (hjelpetren/foreldrekontakt) Prestmarkvn 140 8074 Bodø. Tlf 90749907
Rolf Olsen ( kasserer/dugnad/web) Prestmarkvn 140 8074 Bodø. Tlf 476 73870


Jenter J9. 2 (10)
Torbjørn Johansen (hovedtrener) Tlf 922 80200
Ragnhild Krogh (trener) 924 04296.

Thomas Brækka (foreldrekontakt/web) Nordstrandveien 63 Tlf.
Ida Mentzoni (kasserer/dugnadskontakt)
 


Jenter. J10 1 og 2 (11)
Bård Abrahamsen (trener) Ankerveien 1. H01 8013 Bodø. Tlf91562067

Anniken Fagermo (hovedtrener) Jensvolltunet 15, 8071 Bodø. Tlf 915 88344

Liv Berit Moe (dugnadskont) Håkon 7gt 40 8003 Bodø. Tlf 957 88988

Øystein Ree (foreldrekont/Kasserer/Web) Frederich Paasches vei 5 B, 8003 Bodø. Tlf 924 48690.
 
Jenter. J10 3-4  (13)
Nils Nygård ( hovedtrener) Gartnerveien 19 8010 Bodø. Tlf 415 11903
Bertil  Bertelsen (trener) Holstvn 22 8009 Bodø. Tlf 905 82770
Trude Rendal (foreldrekont/kasserer/web-ansv.) Leiteveien 27 8009 Bodø. Tlf 900 68027
Barbro Johansen (dugnadskont)Årnesvn 5, 8012 Bodø. tlf 416 50697
 
 

Jenter. J11 1 og 2. J12 2 (16)
Torkil Olsen (hjelpe tren) Hålogalansgt 107C 8088 Bodø. Tlf 457 76571
Per Gøran Wilhelmsen Arnt Holmsvei 9 8012 Bodø. Tlf 481 00061
Torbjørn Håke Johansen (hjelpe tren) Mærthas gt 15 8004 Bodø. Tlf 913 96914
Jan Oddvar Sørnes (matforv/oppmann) Gildeskålvn 37 8003 Bodø. Tlf 908 39821
Siri Gundersen (foreldrekont/kasserer) Arnt Holmsvei 9 8012 Bodø. Tlf 996 14876
Carina Salater  (dugnadsansvarlig) Olav Trygvasons gt 18B,  8007 Bodø.Tlf 934 30090

Ørjan S. Beldo (web) Jordbruksvn 3A 8007 Bodø. Tlf 99223200.Jenter. J12 1 og J13 1. (9)

Dag Trygve Berntsen (hovedtrener), Øvre Bjørkåsen 74 8074 Bodø. Tlf. 952 42833
Vebjørn Rånes (trener) Hunstadkroken 30 8019 Bodø. Tlf 415 12309
Jørn-Tommy Schjelderup. (trener) General Fleichersgt 37 8003 Bodø.  Tlf 975 23821
Rune Larsen (foreldrekontakt/web ansv)  Skeidalen 29 8070 Bodø. Tlf 926 50004
Ole Fredrik Bakken (kasserer) Gamle Kongsvei 76 8020 Bodø. Tlf 975 79693
Svenn Roar Rasmussen (dugnadskont) Harald Langhellesv 17 8003 Bodø. Tlf 90098266Jenter J14 2 - (22)
Anders Bendiksen. (hovedtrener) Gildeskåvn 36 8003 Bodø. Tlf 907 88605
Simen Pedersen (hjelpe tren) Regine Normanv.66 8019 Bodø.Tlf 954 94549
Anita Pedersen (kasserer) Regine Normannsv 66, 8019 Bodø Tlf 468 11581
Rune Larsen ( web/oppmann) Skeidalen 29 8070 Bodø. Tlf 926 50004
Marianne Vaag (dugnadskont) Hålogalansgt 8 8003 Bodø. Tlf 952 04450
Marianne Elvheim (foreldrekont) Diakonvn 46 8074 Bodø. Tlf 975 86658

Jenter J14 1. J16. 3 (20)
Frode Meby (Hovedtrener) Parallellen 30 8022 Bodø. Tlf 975 62744
Jørn-Tommy Schjeldrup (Trener) General Fleischers gate 37, 8003 Bodø. Tlf 975 23821
Terje Strand (lagleder/web) Innersvingen 4 8008 Bodø. 900 62604
Tone Arntsen (foreldre/dugnadskontakt) Harald Langhellesv 4A 8004 Bodø. Tlf 478 72466
Tommy Hagenes (økonomigruppe) Alstadenga 31 8071 Bodø. Tlf 415 90891


Jenter J16 1. (17)
Unn-Mari  Dahle (hovedtrener) Tlf 994 46159
Øystein Arntsen ( trener) Tlf 992 23575
Arnt Inge Berget (foreldrkont) Varghaugen 57 8073 Bodø. Tlf 415 03209
Stein Ringseth (foreldrekont) Stasbakken 12 8073 Bodø. Tlf 416 90275
Helle Vinje (dugnadskont) Svartlia 43 8073 Bodø. Tlf 907 88549
Mona Andreassen (kasserer) Alstadtunet 90 8071 Bodø. Tlf 911 97271
Olav-Åge Kvalvik (web-ansvarlig) Prestmarkvn 45 8073 Bodø. Tlf. 905 15431

Jenter J16 2. (13)
Trond Brasetvik (hovedtrener) Sprinten 2B 8008 Bodø.
Vivian Dundas (hjelpe tren) Ringvn 7D 8011 Bodø. Tlf 907 35754

Stein Eirik Fagerheim (foreldrekont) Øvre Bjørkåsen 65 8074 Bodø. Tlf 469 29737
Per Morten Hågensen (Dugnadskont) Svartliringen 20 8073 Bodø. Tlf 909 09388
Ronny Johnsen (web) Roald Amundsensvei 12 8003 Bodø. Tlf 909 99651
Rolf Arne Åsheim (dugnad/kasserer) Røsholtvn 3B 8009 Bodø. Tlf 918 83478
 

Gutter G7. 1 og 2 (10)
Geir Torsteinsen (trener) Tlf 97189765
Daniel Andreassen (trener/web/foreldrekont)  Tlf 977 71597
Are Sundal (dugnad/kasserer) Tlf 481 04593

Gutter G7. 3 og 4
  (12)
Morten Dreyer.(trener) Hernesveien 14B 8003 Bodø. Tlf 917 53199.
Erling Ole Berg-Hanssen (trener) Karivn 26 8006 Bodø. Tlf 913 11009.
Jim Harald Johansen. (lagleder/foreldrekont/web/dugnad) Evald Erlandsv. 16B 8003 Bodø. Tlf 920 50312
Rita Henningsen.( kasserer) Karivn 26 8006 Bodø. Tlf 971 61362
Roar Andreassen ( dugnadskontakt) Kløkstad 8016 Bodø- tlf 922 22 681

Gutter G8 1.
(11)
Bjørnar Reinholdtsen
.(hovedtrener) Løvetannvn 1A 8004 Bodø. Tlf 913  01171
Roy Rise. (trener) Gamle Kongsvei 50 8020 Bodø. Tlf 906 87310
Lise Skotnes (foreldrekont) Løvetannvn 1A 8004 Bodø. Tlf 918 84318
Unni Kolstad . (dugnadskontakt /web ansv)  Seljevn 8 8004 Bodø. Tlf 978 98076
 

Gutter. G9 3 og 4. (9)
Sturla Roti (hoved tren) Elias Blix vei 20A 8003 Bodø. Tlf 994 16235
Tarjei Nordeng (hjelpe tren 1) Røsslyngvn 4 8011 Bodø. tlf 481 13623
Christer Eliassen (hjelpe tren 2) Dyrliveien 10A. 8011 Bodø. Tlf 996 04446

Rigmor Myhre (foreldrekontakt/web ansv) Prinsensgt 74A 8003 Bodø. Tlf 958 55320

Stein Welde (dugnadskontakt) Hestehovveien 10B 8004 Bodø. Tlf 940 00915

Stig Tommy Larsen (kasserer) Hernesveien 34B 8003 Bodø. Tlf 91699365

  Gutter. G10 1 - G11 3.
(13)
Snorri Rasch
(hovedtrener/web ansvarlig) Rønvikvn 10, 8009 Bodø Tlf 975 18626

Stian Wik Rasmussen (hjelpe tren) Anton G Johnsonsvei 18B, 8004 Bodø Tlf 909 94180
Hanne Bredal (web)

Aud-Iren Skog (foreldrekont) Hålogalansgt 8007 Bodø. Tlf 99708568

Are Strøm (dugnadsansv/kasserer) Haakon 7gt 105A Tlf 951 09912

 

 


Gutter. G11 1 -2.  G12.2  (13)
Bjørn Thore Øvrevold
(hovedtrener) Kronlia 29 8079 Bodø Tlf 905 41610
Tom Gøran Jodal (hjelpe tren/foreldrekontakt) Parallellen 40 8072 Bodø. Tlf 970 58385.
Finn-Åge Dypaune (hjelpe tren) Per Helgesensvei 68 8013 Bodø.Tlf 957 14081

Svein Ove Aspmo (kasserer) Krykja 12 8021 Bodø. Tlf 415 14685.
Lars-Erik Nilsen (dugnadskont/Webansvarlig) . Tlf 900 53252
 

 

Gutter G13. 3  (21)
Vidar Stormo
 (hovedtrener) Toppen 10, 8079 Bodø, tlf. 926 43800

Robert Andersen (trener) Gildeskålveien 1A 8003 Bodø. Tlf 918 60482
Stein Rodahl (trener) Amund Hellansevei. 8013 Bodø. Tlf 948 71733
Tom Haslerud (kasserer/dugnad) Framlia 10 8021 Bodø, Tlf  481 33913
Steinar Pettersen (foreldrekont/Web) Fredensborgveien 73A 8003 Bodø. Tlf 990 31305

 


Gutter. G13.1 G14.2 
(16)
Lars Halvorsen (hovedtrener/web-ansv) Bodinveien49A 8010 Bodø. Tlf 918 43536

Håvard Sivertsen (hjelpe tren) Diakonveien 21 8074 Bodø. Tlf 948 34380

Erling Eiterjord (hjelp tren/web) Knut Hamsuns vei 47 8019 Bodø. Tlf 413 06403
Geir Håland (foreldre/dugnadskontakt/kasserer) Åsveien 13 8011 Bodø. Tlf 997 25594
Hege Eivik Østensen (dugnadskontakt) Alstadtoppen 15 8027 Bodø. tlf 480 35081

 

Gutter. G13.2 - G14.3 (17)

Espen Martinussen (trener) Øvre Bjørkåsen 65 Tlf 901 78517
Cato Joar Moan (hovedtrener) Regine Normanns vei 59 8019 Bodø Tlf 906 11298
Geir Inge Enge (hjelpe tren) Regine Normannsvei 78 8019 Bodø. Tlf 952 50328
Frank Håvard Storvik (web/hjelpe tren) Tlf 465 48000
Erlend Olav Mjelde (lagleder/foreldrekont) Presthaugvn 3A 8074 Bodø. Tlf 470 32502
Merethe Tunstad (foreldre/dugnadskontakt) Peter eggesv 14 8019 Bodø. Tlf 408 42421

 


Gutter G14 1 (15)

Ole-Petter Steffensen (trener/foreldrekont) Klokkerveien 21 8074 Bodø. Tlf. 411 46074
Hjalmar Fredriksen (hjelpe tren) Grønnåsen 6 8073 Bodø. Tlf 402 25922
Rune Steinsvik ( hjelpe tren) Svartlia 27 8073 Bodø. Tlf 976 65727
Trine Alvestad
(kasserer) Organistveien 6 8075 Bodø Tlf 974 94671
Erlend Hallstensen (dugnadskontakt) Trollhaugen 20 8072 Bodø. tlf 911 33872

Johnny Nydal (web-ansv) Svartliringen 14 8073 Bodø. Tlf 928 71577


 

FOTBALLGRUPPEN HERRE 2013Grand G15 1. (19)

Espen Edvardsen (hovedtrener) Nordahl Griegs vei 1A, 8003 Bodø. Tlf 901 01044
Bård Johansen (hjelpe tren) Varghaugen 26 8073 Bodø. Tlf 917 36845
Rune Berg (lagledr/foreldrekont/web) Varghaugen 33 8073 Bodø. TLf 957 71720
Unni Kolstad (dugnadskontakt) Seljeveien 4 8074 Bodø.Tlf 978 98076
Karl Arne Heitmann (kasserer) Svartlifotveien 8, 8073 Bodø. Tlf 950 24 561

Gutter G15.2 
(16)
Svein Tømmerås.
(hovedtrener) Børtindgata 11C 8007 Bodø, tlf. 412 21376
Elisabeth Løten Nilsen (dugnadskont) Knut Hamsundv 3A 8019 Bodø.Tlf 412 92661
Lisbeth Tømmerås (kasserer) Børtindgata 11C 8007 Bodø. Tlf 958 70142
(web-ansvarlig/foreldrekont/lagleder) .
 


Gutter G 16 1. J19. 2
( 23)
Bjørn-Thore Øvrevold
 (h.trener) Kronlia 29 a, 8079 Bodø. Mobil 90541610
Bjørn Eide (trener) Amund Hellansv. 18 8019 Bodø. Tlf 97066264

Frode Eilertsen (trener) Lauvåsbakken 3, 8072 Bodø. Mobil 91333630
Lasse Tjønnøy (trener) Lilleteigen 35 8021, Bodø.Tlf 95714720
Xanda Huygens Olsen (kasserer + papir), Åltjønnveien 2, 8072 Bodø, tlf. 41508524
Trond Ketil Nilsen (Dugnadkont) Ingvald Forsbergsvei 2 8019 Bodø. Tlf 90962181
Paul Jensen (foreldrekont/oppmann) Kongensgt 6 8006 Bodø. Tlf 990 3555
Oddlaug Ellen Knutsen (web) Regine Normannsvei 22A 8019 Bodø. Tlf 476 13711

 


Gutter G16 2. (17)
Trond Lie (hovedtrener/web) Fredensborveien 77 b, 8003 Bodø, tlf. 95119085
Frank Tore Hauan (hjelpe tren) Prinsensgt 32 L H0901. Tlf 91169877
Steinar Johansen (hjelpe tren) Børtindgt 8D 8008 Bodø. Tlf 91544616
Jahn Arne Åseng (lagleder/material) Haakon 7 gt 31a 8003 Bodø Tlf. 90789296 
Frank Ove Kvalvik (kasserer) Haakon 7 gt 46b 8003 Bodø Tlf 99031242
Espen Johansen (dugnadskontakt)  Hålogalansgt 18B 8003 Bodø. Tlf 99248432

 
 

JuniorG19 1 - Herre 3.  5-divisjon. (19)
Ronny Monsen (hovedtrener) Haakon 7gt  8003 Bodø. Tlf 91 87 38 77
Arve Willumsen (hjelpe tren./kasserer), Haakon 7 gt. 20, 8003 Bodø, tlf. 97630092

Geir Thorstensen (oppmann/mat) Amund Hellansv 22 8079 Bodø Tlf 971 89765
Odd Arild Laastad (foreldrekontakt/Webanv) Elias Blix 4B 8004 Bodø- tlf 913 93309
Hanne Berg (dugnadskont 2) Fugløyveien 2 8003 Bodø. Tlf 918 26793
Aina Klaussen (dugnadskont 1) Sandgt 10 8005 Bodø. Tlf 959 22495 


OB/Veteran 7er. x
Kjell Nikolaisen  Leder .Svartlia 49 8073 Bodø.Tlf 915 20077.
Morten Fiksdal N.leder. Ankervn 15 8013 Bodø. Tlf 970 69277
Johnny Mikselsen Økonomiansv. Storbjørnen 23 8029 Bodø Tlf. 992 56059

 

Herre 2. 5-Divisjon. (14)

Werner Jusnes  (trener/dugnad) Bjørndalslia 65, 8029 Bodø Tlf 988 41209  

Ronny Monsen  (trener, web) Grønnåsen 89, 8979 Bodø. Tlf  91873877
 


 


  

Herre 1. 4-divisjon. (18)
Lars-Petter Berg-Hanssen
 (hovedtrener/web) Parkveien 18B 8003 Bodø. Tlf 402 83449

Roy Furre (ass. trener/keeper)  Sivert NIlsensgt 47 8007 Bodø.481 39132

Simon Marthinussen (ass tren/oppmat/matforv) Veghaugen 37 8008 Bodø. tlf 941 37957

Bjørnar Kleven (dugnadskontakt) Tlf 400 35974

 

 


FOTBALLGRUPPEN KVINNER 2013
 

Rekruttlaget.  2-div - Junior 19. G15. (20)

Christian Didriksen  (trener) Prinsensgate 30 H, 8003 Bodø, 909 42396
John Aksel Sandbakk (trener) Varghaugen 24, 8073 Bodø. Tlf 948 02545

Jøran Bakkemoen ( keepertrener) Seljeveien 2, 8004 Bodø. Tlf 913 72630
David Johnsen
(hejlpe tren) Lilleteigen 31 8021 Bodø. Tlf 975 467980

Leif Larsen (trener) Daglifoten 7 8015 Bodø 959 40271
Evy Nymo (dugnadskontakt) Mørkvedtråkket 15 8026 Bodø. Tlf 958 34839
Cathrine Sølberg (kasserer) Olav trygv 12 8007 Bodø. Tlf 936 19360

 

Grand Damelag 1. 1-Div 2013  (20)

Trond Schjølberg  (hovedtrener) PB 252 8001 Bodø. 920 23448
Tom Kåre Staurvik (toppspillerutvikler) Tlf 906 66 665
Espen Lian (Fysisk trener) 472 68164
Anette Sandaker Nybø. (spillerutvikler) Tlf 900 81718
Kristian Nikolaisen. (matforvalt/oppmann)Grønnåsen 89, 8073 Bodø. Tlf  917 21312

Marit Heitmann Falch (økonomi/matforvalt/oppmann) Snorres plass 7 8007 Bodø, tlf. 975 98263

Trine Hansen ( ansv fysio) Neståsvn 1A 8011 Bodø. Tfl 932 69124
Cecilie Bendiksen (ansv lege) Tlf 975 45442