IK Grand

Grandguiden 2011

 

ADMINISTASJON.

Vidar Stormo (Dagl. leder ) Tlf. 926 43800
Johnny Skarstein (Markedskontakt)  Tlf 900 39950 

Jan Erik Andreassen ( Ansvarlig redaktør Grandavisen) Tlf 926 91473


 
HOVEDSTYRET I GRAND BODØ 
Rolf Liland (leder) Toftveien 6, 8013 Bodø, tlf. 922-72878
Ragnhild Stoltenberg (nestleder prosjekt), Olav Duuns vei 19 b, 8021 Bodø, tlf. 478-64110
Randi Strand Hillestad (styremedlem), Lauvåstoppen 3, 8072 Bodø, tlf. 994-65696
Terje Strand (styremedlem), Innersvingen 4, 8008 Bodø, tlf. 900-62604
Marit Bertheussen Røst (leder FGU), Gamle Riksvei 107, 8070 Bodø, tlf. 902-17170
Hennild Woie Wollstadmo (leder TMG), Prinsens gt 28, HO701, 8003 Bodø, tlf. 951-62890 
Bjørnar Kleven (leder FGH) Tlf 400 35974
 

STYRET I FGH (Fotballgruppe herrer) 

Bjørnar Kleven (leder FGH) Tlf 400 35974
Lars- Petter Berg-Hanssen (sportslig leder), Parkveien 18 b, 8003 Bodø, tlf. 402-83449
Anita Pedersen (økonomi), Nedre Lagård Terrasse 11, 8012 Bodø, tlf. 907-53235
..........................(dugnadsansv/styremedlem)
..........................(loppemarked/styremedlem)
..........................(styremedlem) 

STYRET I FGU (Fotballgruppe ungdom

Marit Bertheussen Røst (leder), Gamle Riksvei 107, 8070 Bodø, tlf. 902-17170
Trude Rendal (nestleder), Leiteveien 27, 8009 Bodø, tlf. 900-68027
Lars Erik Nilsen, (leder PostbankenCup. Tlf 90053252
Leif-Arne Knutsen (utstyrsansvarlig), Posthusveien 8, 8071 Bodø, 980-73817
Terje Strand (økonomiansvarlig), Innersvingen 4, 8008 Bodø, tlf. 900-62604
Bjørn Hanssen (styremedlem), Gen. Fleischers gate 3, 8003 Bodø, tlf. 480-75201


STYRET I FGK (Fotballgruppe kvinner)

 ..........................( leder)
...........................(økonomi)

Marina Engan (turneringsansv)  Slåttlia 7, 8072 Bodø. Tlf 97739247

Gro-Marie Bæck.(arr.ansvarlig, serie) Tlf 928 66 550

...........................(sportslig adm)


STYRET I TMG (Turmarsjgruppa)  
Hennild Woie Wollstadmo (leder), Prinsens gt 28, leilighet HO701, 8003 Bodø, tlf. 951-62890
Ivar Hansen (sekretær), tlf. 905-44731
Åge Hansen (kasserer), tlf. 900-71572
Anne Inger Alvestad (styremedlem), tlf. 480-31309
Kirsten Johnsplass (styremedlem), tlf. 908-47664
Ole Marius Strand (materialforvalter), Otto Sverdrups vei 6, 8003 Bodø, tlf. 950-36623 
   Hjemmeside keepertrening 10-14år.  2011/2012. Les mer.........
 
 
OVERSIKT ALLE  LAG MED TRENER OG HJELPEFUNKJONER 2011
 

Trond Are Fjordtun. ( Trener) Gamleriksvei 110 8004 Bodø. Tlf  901 71607

Ivar Karlsen (hjelpe tren) Tlf 928 64209
Heidi Eivik (hjelpetren) Prestmarkvn 140 8074 Bodø. Tlf 90749907
Rolf Olsen ( foreldrekont) Prestmarkvn 140 8074 Bodø. Tlf 476 73870
Gro Thomassen (dugnadskontakt) Lunnevollen 20 8007 Bodø. Tlf 971 53755

Web ansv. ?

 

Håvard Schanche (hovedtrener) Kirkeveien 29 8009 Bodø. Tlf 907 28128
Lars Halvorsen
(hjelpetren 1) Bodinveien 49A 8010 Bodø. Tlf 918 43536
Tove Tjønnøy (hjelpe tren 2) Holstveien 22 8009 Bodø. Tlf 917 38949
Trude Rendal (foreldrekont/kasserer/web-ansv.) Leiteveien 27 8009 Bodø. Tlf 900 68027
Nils Nygård ( dugnadskontakt) Gartnerveien 19 8010 Bodø. Tlf 415 11903
 

MJ08 Minijenter 1 og 2

Anniken Fagermo (hovedtrener) Jensvolltunet 15, 8071 Bodø. Tlf 915 88344
Liss-Janne Abrahamsen (hjelpe tren) Ankerveien 1, H01, 8013 Bodø. Tlf 402 31541
Lars Holten (hjelpe tren) Moseveien 1B 8004 Bodø. Tlf 934 54678

Camilla Baglo (foreldrekont/kasserer/web-ansv) Moseveien 1B 8004 Bodø. Tlf 413 54634

Marius Engan (dugnadskontakt) Parkvn 8B 8003 Bodø. Tlf


 

MJ09 Minijenter 2
Johnny Skarstein (hovedtrener)  Elias Blix vei 22B 8003 Bodø. Tlf 900 39950
Svenn Toftesund (hjelpe tren) Nils Friis vei 3 8010 Bodø. Tlf 908 84219
Runar Berg ( hjelpe tren) Reinstien 5 8010 Bodø. Tlf 922 62715
Siri Gundersenr (foreldrekont,kasserer -web ansv) Arnt Holmsvei 9 8012 Bodø. Tlf 996 14876
Carina Salater  (dugnadsansvarlig) Olav Trygvasons gt 18 8007 Bodø.
 
Johnny Skarstein (hovedtrener/web ansv)  Elias Blix vei 22B 8003 Bodø. Tlf 900 39950
Svenn Toftesund (hjelpe tren) Nils Friis Vei 3 8012 Bodø. Tlf 975 40611
Jan Oddvar Sørnes (hjelpe tren) Gildeskålvn 37 8003 Bodø. Tlf 908 39821
Siri Gundersen (lagleder/foreldrekont/kasserer) Arnt Holmsvei 9 8012 Bodø. Tlf 996 14876
Carina Salater  (dugnadsansvarlig) Olav Trygvasons gt 18 8007 Bodø.
 

MJ10 Minijenter 2  (LJ 11 Lillejente 2)
Tor-Egil Ingebrigtsen, (hovedtrener/web/opp ansv) Kongens gate 4 8006 Bodø. Tlf 979 79134
Rune Larsen (hjelpetren/foreldrekont) Skeiddalen 29 8070 Bodø, Tlf. 926 50004
Beate Blix Storeide (Dugnad og kasserer) Einmovn 5 8009, Bodø. Tlf 911 96310
 
MJ10 Minijenter 1  (LJ 11 Lillejente 2)
Dag Trygve Berntsen (hovedtrener), Øvre Bjørkåsen 74 8074 Bodø. Tlf. 952 42833
Vebjørn Rånes ( hjelpe tren) Hunstadkroken 30 8019 Bodø. Tlf 415 12309
Ole F. Bakken (foreldre/dugnadsanskontakt) Diakonveien 24, 8074 Bodø, tlf. 975 79693 
Kasserer ?
Web-anvarlig ?

 

MG07 Minigutter 3

Christer Eliassen (hovedtrener) Dyrliveien 10A. 8011 Bodø. Tlf 996 04446

Sturla Roti (hjelpe tren) Elias Blix vei 20A 8003 Bodø. Tlf 994 16235

Rigmor Myhre (foreldrekontakt) Prinsensgt 74A 8003 Bodø. Tlf 958 55320

Stein Welde (dugnadskontakt) Hestehovveien 10B 8004 Bodø. Tlf 940 00915

Stig Tommy Larsen (kasserer) Hernesveien 34B 8003 Bodø. Tlf 91699365

Web ansv ?

 

MG07 Mingutter 1 og 2

Svein Hakvåg (hovedtrener) Alstadtunet 70 8071 Bodø. Tlf 91533665

Hans Petter  Lyngsnes (hjelpe tren) Ingvald Forsbergsvei 3 8019 Bodø. Tlf 977 20364

Frode Aakvik (foreldrekontakt/webansvarlig) Johan Bojers vei 18 8079 Bodø- Tlf 928 88277

Gard Valsø (dugnadskontakt/kasserer) Andreas Markussonsvei 14A 8019 Bodø. Tlf 905 99499

 


MG08 Minigutter 1

Snorri Rasch (hovedtrener) Løpsmarka 53A  8015 Bodø Tlf 975 18626

Stian Wik Rasmussen (hjelpe tren) Anton G Johnsonsvei 18B, 8004 Bodø Tlf 909 94180

Tor-Egil.Ingebrigtsen(hjelpe tren)  Prinsensgt 138, 8005 Bodø Tlf 979 79134

Are Strøm (dugnadsansv) Haakon 7gt 105A Tlf 951 09912

Kasserer ?

Web-ansv ?

Foreldrekont ?

 


MG09 Minigutter 1

Ole Sigurd Søresen (hovedtrener/oppman) Børsingvn 9A 8075 Bodø. Tlf 906 96153.

Svein Ove Aspmo (hjelpe tren/kasserer) Krykja 12 8021 Bodø. Tlf 415 14685.
Tom Gøran Jodal (hjelpe tren) Parallellen 40 8072 Bodø. Tlf 970 58385.
Finn-Åge Dypaune (hjelpe tren) Per Helgesensvei 68 8013 Bodø.Tlf 957 14081
Per Morten Hågensen (foreldrekont) Svarliringen 20, 8073 Bodø.Tlf 909 09388.
Lars-Erik Nilsen (dugnadskont) . Tlf 900 53252
Ann -Veronica Dalen (kasser/lister) Svartlia 4 8073 Bodø. Tlf 992 23204
web-ansv ?
 

MG10 Minigutter 3 (LG 11 Lillegutter 5)
Steinar Pettersen (hovedtrener/web-ansv) Fredensborgveien 73A 8003 Bodø. Tlf 990 31305
Robert Andersen (hjelpe tren) Gildeskålveien 1A 8003 Bodø. Tlf 918 60482

Tore Ludvigsen (hjelpe tren) Haakon 7gt 84 8004 Bodø- Tlf 477 04008
Eystein Præsteng Larsen (dugnadskontakt) Kongens gate 8 8006 Bodø. Tlf 482 68303

Linda Bendiksen (foreldrekontakt) Fredensborgvn 16 8003 Bodø. Tlf 992 67478

Marita Elingsen ( kasserer) Gildeskålvn 1 8003 Bodø. Tlf ?

 

MG10 Minigutter 2 (Lillegutter 4)
Vidar Stormo (hovedtrener/ web) Toppen 10, 8079 Bodø, tlf. 926-43800

Joachim Enge (hjelpe tren) Jensvollvn 16B 8071 Bodø. Tlf 918 06659

Grunde Kyrkjeeide, (Dugnadskontakt) Andreas Markussons vei 15 8019 Bodø. Tlf 474 84215
Aina Estensen (foreldrekontakt/kasserer), Jensvollveien 16B 8071 Bodø.Tlf 997 78243 


MG10 Minigutter 1 (Lillegutter 4)

Anita Tangstad (hovedtrener), Alstadveien 36 8079 Bodø. Tlf 988 40790

Gunn Rita Mjelde (hovedtrener) Hunstadkroken 16 8019 Bodø. Tlf 414 34560
Aleksander Skauf ( hjelpe tren) Hunstadkroken 33 8019 Bodø. tlf 413 05240
Unni Borg (foreldre-/dugnadskontakt/kasserer/web-ansv) Amund Hellansv 19 8019 Bodø. Tlf 916 54993
 
 

LJ11 Lillejentelag 2  (MJ1og 2)

Dag Trygve Berntsen (hovedtrener), Øvre Bjørkåsen 74 8074 Bodø. Tlf. 952 42833

Tor-Egil Ingebrigtsen, (hovedtrener/web ansv) Kongens gate 4 8006 Bodø. Tlf 979 79134

 

LJ11 Lillejentelag 1 og LJ12 Lillejentelag 3
Roger J. Johansen (trener) Gildeskålvn 105 8005 Bodø. Tlf 905 00098

Per Olav Stoum (trener/kasserer) Jensvollvn 8, 8071 Bodø. Tlf 917 04889

Ruth Jensaas Stoum (Foreldrekontakt) Jensvollvn 8 8071 Bodø. Tlf 481 58885

Elisabeth Karlsen (dugnadskontakt)  tlf 994 65503

Web-ansv ?


 

Yngvar Fredriksen (hovedtrener/web-ansv) Paradisvn 82 8072 Bodø. Tlf 934 04304
Morten.Pedersen (hovedtrener) Klokkervn 3 8071 Bodø. Tlf 901 31080.
Marit Bertheussen Røst (dugnadskontakt) Gamle Riks vei 107 8070 Bodø. Tlf. 902 17170
Jarle Løvland (foreldrekontakt) Per Helgesensvei 59 8013 Bodø. Tlf 404 81850
Ragnhild Torbergsen (kasserer) Krykkja 7 8021 Bodø. Tlf 975 08205
 
Bjørn Mariussen (hovedtren/foreldrekontakt) Karivn 13 8008 Bodø. Tlf 913 28265
Finn Viggo Dreyer (hjelpe tren) Parkvn 2 8005 Bodø. Tlf 926 66653
Lars Moe (hjelpe tren) Haakon VII gt. 40 8003 Bodø. Tlf 924 14861
Tone Johnsen (dugnadskontakt) Ole Reistadsvei 28A 8008 Bodø. Tlf 990 35554
Liv  Martinussen (kasserer) A.G Johnsonsv 4A 8004 Bodø. Tlf 952 05364
Johnny Skarstein ( Web-ansv) Elias Blix vei 22B 8003 Bodø. Tlf 900 39950

 

LG11 Lillegutter 5 (MG 3)

Steinar Pettersen (hovedtrener/web-ansv) Fredensborgveien 73A 8003 Bodø. Tlf 990 31305
Robert Andersen (hjelpe tren) Gildeskålveien 1A 8003 Bodø. Tlf 918 60482

Tore Ludvigsen (hjelpe tren) Haakon 7gt 84 8004 Bodø- Tlf 477 04008
Eystein Præsteng Larsen (dugnadskontakt) Kongens gate 8 8006 Bodø. Tlf 482 68303

Linda Bendiksen (foreldrekontakt) Fredensborgvn 16 8003 Bodø. Tlf 992 67478

Marita Elingsen ( kasserer) Gildeskålvn 1 8003 Bodø. Tlf ?

 

LG11 Lillegutter 1 2012

Vidar Stormo (hovedtrener) Toppen 10, 8079 Bodø, tlf. 926-43800
Joachim Enge (hjelpe tren) Jensvollvn 16B 8071 Bodø. Tlf 918 06659
Gunn Rita Mjelde (hjelpe trener) Hunstadkroken 16 8019 Bodø. Tlf 414 34560

Aleksander Skau ( hjelpe trener) Hunstadkroken 33 8019 Bodø. tlf 413 05240

Grunde Kyrkjeeide (dugnadskontakt/kasserer) Andreas Markussons vei 15 8019 Bodø. Tlf 474 84215
Roar Grønmo (foreldrekontakt/Web) Regine Normannsvei 25 8019 Bodø. Tlf 414 12390

 

LG11 Lilleguttelag 3 og 4

Lars Halvorsen (hovedtrener/web-ansv) Bodinveien49A 8010 Bodø. Tlf 918 43536

Håvard Sivertsen (hjelpe tren) Diakonveien 21 8074 Bodø. Tlf 481 60048

Geir Håland (foreldre/dugnadskontakt) Åsveien 13 8011 Bodø. Tlf 997 25594

Kasserer ?

 

LG11 Lilleguttelag 2
Morten Nydal (hovedtrener), Posthusveien 23 8071 Bodø. Tlf 949 76885
John Harald Didriksen (hovedtrener/kasserer), Sneveien 25, 8072 Bodø. Tlf 915 73135
Stein Welde(dugnadsansvarlig) Hestehovvn 10B 8004 Bodø. Tlf 940 00915
Mona Brun Fjærli (loddansvarlig) Jensvoltunet 2 8071 Bodø. Tlf 909 43478

Merete Nydal (foreldrekontakt) Posthusveien 23 8071 Bodø.  Tlf 951 16464

Lars Hemmnigsen (web-ansvarlig) Alstadenga 4 8071 Bodø. Tlf 900 91006

 

LG11 Lilleguttelag 1 og LG12 Lilleguttelag 3
Erling Eiterjord (hovedtrener) Knut Hamsuns vei 47 8019 Bodø. Tlf 413 06403
Cato Joar Moan (hovedtrener) Regine Normanns vei 59 8019 Bodø Tlf 906 11298

Geir Inge Enge (hjelpe tren/dugnadskontakt) Regine Normannsvei 78 8019 Bodø. Tlf 952 50328
Anne Grethe Olsen (oppmann/foreldrekontakt/kasserer) Fogdveien 42 8079 Bodø. Tlf 992 40757

Web-ansv ?

 


LG12 Lilleguttelag 2
Rune Stensvik (Trener/foreldrekontakt) Svartlia 27, 8073 Bodø. Tlf 976 65727
Ole-Petter Steffensen
(hjelpe tren) Klokkerveien 21 8074 Bodø. Tlf. 411 46074
Trine Alvestad (kasserer) Organistveien 6 8075 Bodø Tlf 974 94671
Gry Bartholdsen (dugnadskontakt) Klokkerveien 21 8074 Bodø. Tlf 917 06730

Johnny Nydal (web-ansv) Svartliringen 14 8073 Bodø. Tlf 918 00549

 

LG12 Lilleguttelag 1

Richard Grytvik     (hovedtrener) Knuthaugen 18 8027 Bodø. Tlf 996 12036
Hjalmar Fredriksen (hjelpe tren) Grønnåsen 6 8073 Bodø. Tlf 402 25922
Rune Steinsvik (foreldrekontakt) Svartlia 27 8073 Bodø. Tlf 976 65727
Trine Alvestad (kasserer) Organistveien 6 8075 Bodø, tlf. 974 94671

Gry Bartholdsen (dugnadskontakt) Klokkerveien 21 8074 Bodø. Tlf 917 06730

Johnny Nydal (Web-ansv) Svartliringen 14 8073 Bodø. Tlf 918 00549.


 

 

Småjentelag 4 (1999)  (Lillejenter  1 og 2)

Johnny Skarstein ( hovedtrener/web-ansv) Elias Blix vei 22B 8003 Bodø. Tlf 900 39950

Yngvar Fredriksen (hovedtrener/web-ansv) Paradisvn 82 8072 Bodø. Tlf 934 04304

Finn Viggo Dreyer (hjelpe tren) Parkvn 2 8005 Bodø. Tlf 926 66653

Kasserer ?

 

Småjentelag 3 (1998)

Trond Brasetvik (hovedtrener) Sprinten 2 8008 Bodø. Tlf 992 29820

Helge Didriksen ( hjelpe tren) Torvgt 63 8004 Bodø. Tlf 958 85701

Frode Meby (hjelpe tren) Parallellen 30 8022 Bodø. Tlf 975 62744
Bjørnar Aas (oppmann/materiell) Diakonvn 1 8074 Bodø. Tlf 415 58736

Bjørg Skei ( foreldrekontakt) Kleivavn 49 8009 Bodø. Tlf 951 29567

Rolf Åsheim (dugnadskontakt/kasserer)) Røsholtveien 3B 8009 Bodø. Tlf. 918 83478
Børge Alexsander Høyvik (web-ansvarlig) Rauds gt 8. 8007 Bodø. Tlf 412 06967

Småjentelag 2 (1997)

Allan Ellingsen  (hovedtrener) Sandhorngt 19 8006 Bodø.  Tlf 900 56898

Vivian Dundas (hjelpe tren) Ringvn 7D 8011 Bodø. Tlf 907 35754

Stein Eirik Fagerheim ( hjelpe tren/foreldrekont) Øvre Bjørkåsen 65 8074 Bodø Tlf 469 29737

Magne Enoksen (dugnadskontakt) Kronlia 3 8079 Bodø. Tlf 971 93557

Inger Bordevik ( kasserer) Roald Amundsensv 12 8003 Bodø. Tlf 907 44033

Sigbjørn Robertsen ( web-ansvarlig) Bjørndalslia 103 8029 Bodø. Tlf 482 44804

 

Småjentelag1 J14 Jente2 J16 (1997-1998)

John Aksel Sandbakk (hovedtrener) Hunstadven 121B 8022 Bodø. Tlf 948 02545

Frode Meby (hjelpe tren) Parallellen 30 8022 Bodø. Tlf 97562744

Vebjørn Rånes (hjelpe tren) Hunstadkroken 31 8020 Bodø. Tlf 415 12309

David Johnsen (foreldrekontakt) Lilleteigen 31 8021 Bodø. Tlf 975 467980

Sissel Sandnes (dugnadskontakt) Krykja 20 8021 Bodø. Tlf 997 38054

Mona Hafsmo (kasserer) Fredensborgvn 99 8003 Bodø. Tlf 408 58649

Olav-Åge Kvalvik ( web-ansvarlig) Prestmarkvn 45 8073 Bodø. Tlf. 905 15431

   


Svein Tømmerås.(hovedtrener) Børtindgata 11C 8007 Bodø, tlf. 412-21376

Magne Risvik (hovedtrener) Granittveien 21, 8072 Bodø, tlf. 905-97110
Karl Arne Heitmann (hjelpe tren1) Svartlifotveien 8, 8073 Bodø. Tlf 40639906

Lissbeth Tømmerås (kasserer) Børtindgata 11C 8007 Bodø. Tlf 958 70142

Foreldre kont ?
Web-Ansv ?
 
 
Magne Risvik (hovedtrener) Granittveien 21, 8072 Bodø, tlf. 905-97110
Karl Arne Heitmann (hjelpe tren1) Svartlifotveien 8, 8073 Bodø. Tlf 40639906
Terje Olsen (turneringsansvarlig) Klokkerveien 17, 8074 Bodø, tlf. 47321912
Kristin Fagerheim (dugnadsansvarlig) Svartlifotveien 34  8073 Bodø. Tlf 97562420
Heidi Arntzen (kasserer) Galnåsmyra 15B 8022 Bodø. Tlf. 99267532
Web-Ansv- Foreldrekontakt ?
 
Småguttelag 2 (1997)
Trond Lie, (hovedtrener) Fredensborveien 77 b, 8003 Bodø, tlf. 95119085
Fritz Nilssen (hjelpe tren1) Linerlevn 8 8003 Bodø. Tlf 93042529
Jahn Arne Åseng (oppmann/material) Haakon 7 gt 31a 8003 Bodø Tlf. 90789296 
Frank Ove Kvalvik (kasserer) Haakon 7 gt 46b 8003 Bodø Tlf 99031242
Tore Skjerpen (matforvalt) Sulitjelmavn 3b 8007 Bodø. Tlf 92081027
Espen Johansen (dugnadskontakt)  Hålogalansgt 18B 8003 Bodø. Tlf 99248432
Web-ansv ?
Foreldrekont ?
 
Småguttelag 1 (1997)
Bjørn-Thore Øvrevold (hovedtrener) Kronlia 29 a, 8079 Bodø. Mobil 90541610
Frode Eilertsen ( hjelpe tren1) Lauvåsbakken 3, 8072 Bodø. Mobil 91333630
Xanda Huygens Olsen (kasserer/dugnad), Åltjønnveien 2, 8072 Bodø, tlf. 41508524
Geir Inge Enge (dugnad/ikke papir)  Trålveien 4, leil 102 8013 Bodø. Tlf 95250328
Foreldrekont ?
Web-Ansv ?

Rekruttlag 1994-97. (Jenter1 7er, Junior2, Grand damer2, 2-divisjon).

Christian Didriksen (hovedtrener) Prinsensgate 30 H, 8003 Bodø, 909 42396
Tor Ove Falch (hjelpe tren) Snorres Plas 7 8007 Bodø. Tlf 957 37330
Jøran Bakkemoen ( hjelpe tren) Bjørnebærvn 21C Leil 6 8026 Bodø. Tlf 913 72630
Terje Strand (oppmann, kasserer,web.-anvs)  Innersvingen 4 8008 Bodø. 900 62604 
Trond Jensen ( foreldrekontakt) Einmovn 29 8009 Bodø. Tlf  911 71410
Bjørg Jensen ( Dugnadskontakt) Einmovn 29 8009 Bodø. Tlf 958 22425

 

Jentelag 15 SMJ14. Team Bodø  (samarbeidslag ( Grand- Nordstanda- Hunstad (1994-96)


 
Gutter 1 G16. (Junior 2 19år)
Arve Willumsen (hovedtrener), Haakon 7 gt. 20, 8003 Bodø, tlf. 97630092

Knut Andersen (hjelpe tren) Greisdalslia 22, 8028 Bodø. Tlf 948 72989

Odd Arild Laastad (foreldrekontakt) Elias Blix 4B 8004 Bodø- tlf 913 93309

Eirik Lubinski (foreldrekontakt 2) Sandgt  10 8005 Bodø. tlf

Aina Lubinski (ansv 1 loppemarked) Sandgt 10 8005 Bodø. tlf 959 22495

Tone Kristiansen (ansv 2 loppemarked) Hålogalansgt 105 8008 Bodø. Tlf 480 07690

Marit Wlhelmsen (web-ans) Snorresvei 12 8007 Bodø. Tlf 47296660.

Dugnadskontakt ?

Kasserer ?

 


 

Junior1 J19.

Marit Heitmann Falch (Trener/web-ansv) Snorres plass 7 8007 Bodø, tlf. 975 98263
Leif Larsen (Trener) Daglifoten 7 8015 Bodø 959 40271
Vera Nygård (foreldrekontakt) Rensåsgt 43 8005 Bodø. Tlf  957 06871
Lill Magna Lekanger (dugnadskontakt)  Daglifoten 7 8015 Bodø. Tlf 990 25783
Ildri NIlsen (kasserer) A.Makusssons vei 43 8019 Bodø.Tlf  957 03098
 
 

 

Junior 1 G19 

Atle Røssland (hovedtrener) Tlf 469 68689

Geir Thorstensen ( oppmann/foreldrekontakt) Tlf 971 89765

Per Gøran Wilhelmsen (dugnadskontakt/kasserer) Tlf 481 00061
Web- Ansv ?

Gutter 1 G16  2011
Arve Willumsen (hovedtrener/kasserer), Haakon 7 gt. 20, 8003 Bodø, tlf. 97630092

Knut Andersen (hjelpe tren) Greisdalslia 22, 8028 Bodø. Tlf 948 72989

Odd Arild Laastad (foreldrekontakt) Elias Blix 4B 8004 Bodø- tlf 913 93309

Eirik Lubinski (foreldrekontakt 2) Sandgt  10 8005 Bodø. tlf

Aina Lubinski (ansv  loppemarked 1) Sandgt 10 8005 Bodø. tlf 959 22495

Tone Kristiansen (ansv loppemarked 2) Hålogalansgt 105 8008 Bodø. Tlf 480 07690
Hanne Berg (dugnadsansv 1) Tlf 918 26793
Unni Kolstad (dugnadsansv 2) Tlf 901 44819

Marit Wlhelmsen (web-ans) Snorresvei 12 8007 Bodø. Tlf 47296660.
OB/Veteran 7er.
Kjell Nikolaisen  Leder .Svartlia 49 8073 Bodø.Tlf 915 20077.
Morten Fiksdal N.leder. Ankervn 15 8013 Bodø. Tlf 970 69277
Johnny Mikselsen Økonomiansv. Storbjørnen 23 8029 Bodø Tlf. 992 56059
 

HERRE 5-Divisjon 2011 x

 

Werner Jusnes  (trener) Bjørndalslia 65, 8029 Bodø Tlf 988 41209  

Ronny Monsen  (trener, web) Grønnåsen 89, 8979 Bodø. Tlf  91873877


 

  

Herrelag 4-divisjon 2011

Lars-Petter Berg-Hanssen (hovedtrener) Parkveien 18B 8003 Bodø. Tlf 402 83449

Roy Furre (ass. trener)  Sivert NIlsensgt 47 8007 Bodø.481 39132

Simon Marthinussen (oppmat/matforv) Veghaugen 37 8008 Bodø. tlf 941 37957

Wenche Rønning (dugnadskontakt) Evald Erlandsvei 15 8003 Bodø. Tlf 909 93408

Anne Kristensen ( web-ansv) Fugløyveien 16 8003 Bodø. Tlf 948 86001

 

 


 

Grand Dame 2.   2-div  2011

Christian Didriksen (hovedtrener) Prinsensgate 30 H, 8003 Bodø, 909 42396
Tor Ove Falch (hjelpe tren) Snorres Plas 7 8007 Bodø. Tlf 957 37330
Jøran Bakkemoen ( hjelpe tren) Bjørnebærvn 21C Leil 6 8026 Bodø. Tlf 913 72630
Terje Strand (oppmann, kasserer,web.-anvs)  Innersvingen 4 8008 Bodø. 900 62604 
Trond Jensen ( foreldrekontakt) Einmovn 29 8009 Bodø. Tlf  911 71410
Bjørg Jensen ( Dugnadskontakt) Einmovn 29 8009 Bodø. Tlf 958 22425
 

Grand Damelag 1. 1-Div 2011

Trond Schjølberg  (hovedtrener) PB 252 8001 Bodø. 920 23448

Tore Arne Jakobsen (trener/spillerutvikler) Kongensgt 7 8007 Bodø. Tlf 480 90948

Stian Høgland (hjelpe tren) Hålogalansgt 128. 8008 Bodø. Tlf 952 44020

Kristian Nikolaisen. (hjelpe tren)Grønnåsen 89, 8073 Bodø. Tlf  917 21312

Cecilie Bendiksen (med ansvarlig) Fredensborgvn 139 8005 Bodø. Tlf 975 45442

Trine Hansen ( fysio ansvarlig) Neståsvn 1A 8011 Bodø. Tfl 932 69124
Elin Celius (mental trener)  Tlf 944 98784
Veronika Larsen  (ernæringsfysiolog) Tlf 902 540